arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next


GRID-ARENDAL AT ARENDALSUKA 2019


Arendalsuka is Norway's national political festival and it takes place in Arendal every August. During this week politicians from all parties, the media, non-governmenta organisations, business leaders and political aficionados from across the country converge on this small city. Hotel space is at a premium and the debates, discussions and music last long into the late summer night. GRID-Arendal holds a number of Arendalsuka events each year, always with a theme relevant a national audience.
MONDAY 12 AUGUST


Nordområdemeldingen 2020 - Veien videre for regjeringens nordområdepolitikk


Høsten 2020 vil Regjeringen lansere en ny nordområdemelding. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil presentere hovedlinjene i den kommende meldingen.

Date: Monday, 12 August 2019

Time: 13:00 – 14:00

Venue: Arendal Gamle Rådhus

Language: Norwegian
TUESDAY 13 AUGUST


Velkommen til frokostmøte om Svalbard: 2-gradersmålet vs. 8-gradersrealiteten?


Globalt er 2-gradersmålet satt. Lokalt på Svalbard kan man komme til å se temperaturøkning på 8-10 grader. Hvordan vil klimaendringene arte seg på Svalbard?

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 08:00 – 08:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeProblemet havplast - en behagelig distraksjon?


Hvalen på Sotra har for lengst satt havplast på dagsorden blant nordmenn, som siden har ryddet strender over hele landet. Kampen mot plast har også engasjert miljøorganisasjoner, politikere og næringsliv, hvis pengedonasjoner og utfasing av engangsplast skal bidra til å løse utfordringene. Problemet havplast er visuelt, konkret og tilsynelatende håndterbart. Men er det også en behagelig distraksjon, som tar fokus bort fra problemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold?

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 09:00 – 09:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeTeknologioptimisme vs. tøffe valg


Innen ti år må klimatiltak være iverksatt om vi skal nå målene i Parisavtalen. Er det nok med solceller, karbonfangst og elbiler? Kan vi klare å redusere utslipp uten at økonomien stagnerer, eller er det slik at vekst har grenser? Råder det en eknologioptimisme som gjør at vi slipper å ta de tøffe valgene? Dagens klimastreikende 16-åringer skal stemme for første gang i 2021. Ser vi en ny skillelinje i norsk politikk?

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 10:00 – 10:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeUngdom om framtiden i nord


Nord-Norge er rik på naturressurser som olje/gass, mineraler og fisk. Og det meste av nord et beitelandskap som benyttes av samiske reineiere. Ønsket om å utvinne naturressursene er kime til arealbrukskonflikter, og klimaendringer påfører nordområdene nye utfordringer. Så hva skal man leve av i framtiden i nord? Hvordan skal naturresursene forvaltes til det beste for folket og miljøet i nord? Hvordan ser et klimavennlig nord ut?

I denne debatten inviteres ungdomsrepresentanter fra de nordlige fylkene til å dele sine bekymringer, ønsker og ideer for framtiden i nord.

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 11:00 – 11:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeVelkommen til lunsjmøte: Kunnskap som drivkraft i nord


De tre nordligste fylkene skårer dårlig på utdanningsnivå og skolegang. Hvordan preger det utviklingen i nord og hvordan får vi endret dette bildet?

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 12:00 – 12:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeTotalforsvar i nord - har vi kontroll?


Hvordan påvirker geopolitiske endringer i nordområdene norsk sikkerhet?

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 13:00 – 13:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programme

Click here for Facebook eventArktis - vilje til utvikling?


Finnes det et uutnyttet mulighetsrom for norsk økonomi i Arktis?

Time: 14:00 – 14:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programme

Click here for Facebook eventHvorfor lage en arktisk forebyggelse- og beredskapsbase i Longyearbyen på Svalbard?


Stigende aktivitet i Nordområdene gir økt behov for kunnskap om sikkerhet i Arktis både til lands og til havs, og hvordan gjennomføre redningsaksjoner.

Time: 15:00 – 15:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeLytring - Kampen om sannheten i Repparfjord


Hva skjer med demokratiet vårt når politiske drakamper blir til en snever debatt om vitenskapelige defi nisjoner og krangling om hva som er fakta?

Time: 16:00 – 16:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programmeArktisk Råd: Tannløs prateklubb eller en viktig internasjonal aktør?


Betyr Arktisk Råd noe for det internasjonale samarbeidet, eller har det utspilt sin rolle?

Time: 17:00 – 17:45

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for full programme

Click here for Facebook eventGRID-Arendal and the Global Environmental Agenda: the next 30 years


A full programme of speeches, presentations and a panel discussion.

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 15:00 – 16:45

Venue: Arendal Gamle Rådhus

Language: English

Click here for full programme

Click here for Facebook event

Click here to sign upGRID-Arendal Signing Ceremony


The anniversary celebrations continue with the official signing of the framework agreements between NORAD and GRID-Arendal, and between UN Environment and GRID-Arendal.

Date: Tuesday, 13 August 2019

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Tall ship “Sørlandet”, Pollen

Language: English

Click here for full programme

Click here for Facebook event

Click here to sign up
WEDNESDAY 14 AUGUST


Watching out for Environmental Crime


Environmental crime is a growing issue and is often connected to crimes such as trafficking of drugs and people, corruption and other hard crimes. Since 2014, GRID-Arendal along with other key actors have been working on identifying new kinds of environmental crime, raising global awareness, and finding innovative ways to address challenges. We believe it is crucial to identify relevant technological tools and build capacity related to the prevention and detection of the five main areas of environmental crime.

Date: Wednesday, 14 August 2019

Time: 11:00 – 12:00

Venue: No. 9 Café

Language: Norwegian

Click here for Facebook eventBåttur med kjentfolk i Raet Nasjonalpark


Raet nasjonalpark består av unike økosystemer. Noen av den er svært robuste mens andre mer sårbare. Artene som hører hjemme her har enten vært her over lengre tid eller er nykommere. Dette arrangementet tar deg med ut på havet med parkens guider og kjentfolk som forklarer samspillet i økosystemene. Vi fordyper oss i tang og tare, sjøgrassenger, fiskeslag, skalldyr og ulike habitater mens Solrik seiler gjennom parkens naturperler. Vi får også en grundig oppdatering på miljøstatusen til parken, dens utfordringer og muligheter.

Date: Wednesday, 14 August 2019

Time: 16:00 – 18:00

Venue: S/S Solrik

Language: Norwegian

Click here for Facebook event

Fully booked. 
THURSDAY 15 AUGUST


Clean Seas Ocean Summit


UN Environment launched the Clean Seas campaign in February 2017, with the aim of engaging governments, the general public and the private sector in the fight against marine plastic pollution. Over the next five years (2017-2021) the campaign will address the root-cause of marine litter by targeting the production and consumption of non-recoverable and single-use plastic. To do this effectively, citizens need to be aware, engaged and active in addressing the problem in their daily lives and beyond. This event will highlight the role of individuals, organisations and businesses in reversing the effects of marine litter in the ocean.

Date: Thursday, 15 August 2019

Time: 08:00 – 12:00

Venue: Teltscenen Ferjekaia

Language: English and Norwegian

Click here for Facebook event

Click here for full programme