We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Blå skoger gir viktige økosystemtjenester som fiskebarnehager og beiteområder, kystbeskyttelse mot stormer og erosjon, karbonlagring og mye mer.

Se videoen for å lære mer om disse tjenestene som tilbys av blå skoger.

Video produsert av GRID-Arendal 2022 for Norsk nettverk for blå skog. Animasjon av Syed Hasan Abbas.


From album: Norwegian Blue Forests Network (NBFN)

Produced by: Syed Hasan Abbas / GRID-Arendal

Tags: blue carbon blue forests NBFN Norwegian

Videos included in same album

View all media