We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Bærekraftig vekst med blå skoger

Hva om noen fortalte deg at du kunne bruke tang som ingrediens i brød, at du kunne drikke vann fra en tangmembranflaske, og bruke dødt sjøgress som råmateriale til ditt mobildeksel eller solbriller?


Havet dekker mer enn to tredjedeler av planeten og er grunnleggende for menneskelig velvære. Marine planter som trives langs kysten og i havet, som mangrove- og tareskoger, tidevannsmarsker og sjøgressenger, gir en mengde tjenester og fordeler både for miljø og mennesker. Estimater av havets bidrag til verdensøkonomien spenner fra 1,5 milliarder dollar til 3 milliarder dollar i året, ca 5% av all økonomisk aktivitet i verden. Drevet av en voksende global befolkning og behovet for nye kilder til vekst, blir havet stadig mer en økonomisk grense og et dynamisk tredimensjonalt miljø der ressursene er rike og varierte. Dette har gitt anledning til et nytt konsept eller rammeverk for tiltak for å redusere risikoen: overgangen fra dagens havsøkonomi til en "blå økonomi" med bærekraftig "blå vekst".

Finn ut mer på nbfn.no


Year: 2018

From album: Norwegian Blue Forests Network (NBFN)

Produced by: GRID_Arendal

Tags: blue economy blue forests environment and health forests kelp oceans promotional video

Videos included in same album

View all media

Related news

View all news