We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Mot en effektiv global avtale om marin plastforsøpling — workshop om status for arbeidet, veien videre og norske bidrag


Flere og flere land har tatt til orde for en ny global avtale mot plastforsøpling og plastforurensning. Norge har siden 2014 tatt en internasjonal lederrolle for å få på plass en slik avtale, men hva er egentlig status nå? Blir det noen ny avtale?


Denne workshopen vil samle fagmiljøer, sivilsamfunn og industri for å diskutere hvordan norske aktører kan bidra inn i den globale prosessen. Målet er å informere om status i arbeidet i dag og diskutere hvordan norske aktører som ønsker å bidra i prosessen rundt en ny global avtale kan gjøre dette.


Dato: 15. april

Tid: 12:00 – 15:00

Plattform: Zoom

Registrering: Trykk her


Klima og miljødepartementet vil orientere om det globale arbeidet for en ny avtale og hovedlinjene i norske prioriteringer. WWF vil dele hvordan de jobber med sivilsamfunn og representanter fra privat sektor vil også inviteres til å informere om oppropet for en ny avtale fra næringslivet.


Vi ber alle deltagere om å forberede seg til diskusjonen ved å svare på disse spørsmålene:

  1. Hva mener du og din organisasjon en global avtale bør inneholde for å bli et effektivt verktøy?
  2. Hvordan og med hva ønsker du og din organisasjon å bidra i prosessen?


Vi ønsker alle interesserte organisasjoner og virksomheter velkommen til åpent seminar organisert av GRID-Arendal. Del gjerne denne invitasjonen med relevante kollegaer og samarbeidspartnere.


Blir du med? Trykk her for å melde deg på

Release date: 09 Apr 2021

Partners

GRID-Arendal's activities are nearly always a cooperative undertaking made possible through collaboration with partners and donors.

Related activities

View all activities