arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

NBFN Annual Report 2018

28 days ago

Forskere fra Norsk nettverk for blå skog gjennomførte i 2018 et banebrytende eksperimentelt prosjekt for å øke forståelsen av hva som skjer med verdens tareskoger når tarebladene løsner ved vekstsesongens slutt. Undersøkelsene viser at en av de virkelige store globale konsumentene av tare, dvs. kråkebollene, spiser opp taren og omsetter denne. Dette er av stor global interesse da det har rådet stor usikkerhet om hvilken rolle verdens tareskoger spiller i det globale karbonkretsløpet. Funnene fra studien, rapportert i prestisjetunge Nature Scientific Reports, viser stort spredningspotensiale for tarerestene.Det indikerer at et betydelig bidrag karbon fra tareskogenetransporteres til dyphavenes økosystemer, og akkumuleres der og som da blir et stort globalt karbonsluk.

Status: Completed

Type: Annual Report

Year of publication: 2019

Publisher: GRID-Arendal

Place of publication: Arendal

Tags: NBFN

Read More

Partners

GRID-Arendal's activities are nearly always a cooperative undertaking made possible through collaboration with our various partners, and donors.

Related activities

View all activities