We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Verdens første offentlige database for demninger med gruveavfall med mål om å forebygge dødelige katastrofer.


Den norske miljøorganisasjon GRID-Arendal har lansert verdens første offentlig tilgjengelige globale database av lagringsanlegg for gruveavfall. Databasen, som kalles «Global Tailings Portal,» ble utviklet av GRID-Arendal som en del av «Investor Mining and Tailings Safety» initiativet som ledes av pensjonsstyret til den engelske kirke og det svenske pensjonsfondets etikkråd, med støtte fra FNs miljøprogram.


Inntil nå har det ikke vært noen sentral database som detaljert beskriver mengden flytende og fast avfall fra gruveindustrien og hvor det befinner seg. Avfallet er vanligvis lagret i demninger for gruveavfall, som i perioder har sviktet med ødeleggende konsekvenser for samfunn, dyreliv og økosystemer.


«Denne databasen kan redde liv», sier Elaine Baker, seniorekspert ved GRID-Arendal og professor i geofag ved Universitetet i Sydney i Australia. «Demningene blir større og større. Gruveselskaper har allerede funnet det meste av malmen av høy kvalitet og driver nå gruvedrift på de av lavere kvalitet, noe som skaper mer avfall. Med denne informasjonen kan hele bransjen arbeide for å redusere antall demningskollapser i fremtiden.»


Via databasen kan du se detaljert informasjon om mer enn 1 700 gruvedeminger rundt om i verden, kategorisert etter plassering, firma, type demning, høyde, volum, og risiko, blant annet.


«Mesteparten av denne informasjonen har aldri før vært offentlig tilgjengelig», sier Kristina Thygesen, GRID-Arendals seniorekspert for geologiske ressurser og et av teammedlemmene som har jobbet med databasen. Da GRID-Arendal begynte å forske på gruveavfall i 2016 var det veldig lite data tilgjengelig. I en rapport publisert av GRID-Arendal og FNs miljøprogram i 2017, var en av hovedanbefalingene å etablere en offentlig tilgjengelig database for lagringsanlegg for gruveavfall.


«Denne databasen bringer et nytt nivå av åpenhet til gruveindustrien, som vil gagne kontrollører, institusjonelle investorer, vitenskapelige forskere, lokalsamfunn, media, og næringen selv», sier Thygesen.


Lanseringen av databasen sammenfaller med årsdagen til demningskollapsen i Brumadinho i Brasil 25 januar 2019, en hendelse som drepte 270 mennesker. Etter katastrofen spurte en gruppe institusjonelle investorer ledet av den engelske kirkens pensjonsstyre 726 av verdens største gruveselskaper om åpenhet rundt detaljene knyttet til deres gruvedemninger. Mange av selskapene gjorde dette, og informasjonen de oppgav er inkludert i den offentlige databasen.


For mer informasjon om gruvedemninger, se 2017 rapporten «Mine Tailings Storage: Safety Is No Accident» og den relaterte samlingen av illustrasjoner og kart, som er tilgjengelig for mediebruk.


Om GRID-Arendal
GRID-Arendal støtter miljømessig bærekraftig utvikling ved å samarbeide med FNs miljøprogram og andre partnere. Vi kommuniserer miljøkunnskap som motiverer beslutningstakere og øker forvaltningskapasitet. Vi omgjør komplisert miljødata til troverdige, vitenskapsbaserte informasjonsprodukter, levert gjennom innovative kommunikasjonsverktøy og kapasitetsbyggingstjenester.


Kontakter

Kristina Thygesen, seniorekspert for geologiske ressurser, GRID-Arendal

Kristina.Thygesen@grida.no

Telefon: + 47 959 25 994


Elaine Baker, seniorekspert, GRID-Arendal
Elaine.Baker@sydney.edu.au

Telefon: +61 4 2538 2580 og +47 991 62 969


Janet Skaalvik, kommunikasjonssjef, GRID-Arendal

janet.skaalvik@grida.no

Telefon: + 47 414 99 472

Related activities

View all activities

Related publications

View all publications