We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next
Hval ble jaktet nesten til utryddelse. En ny rapport viser hvor viktige de er for sunne hav. De kan til og med bidra til å redusere klimaendringene.


Washington, DC (6. juli 2021) — Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) ble grunnlagt for å regulere hvalfangst. I dag fokuserer den også i økende grad på verdien av levende hvaler for planetarisk helse. En ny workshoprapport bekrefter den store økologiske verdien av hval for å redusere klimaendringene, transportere næringsstoffer, forbedre marin produktivitet og fremme biologisk mangfold i marine økosystemer.


Verdens ledende eksperter samlet seg til en tredagers workshop i april som ble arrangert av IWC og Bonnkonvensjonen (CMS). Møtet kom som svar på en IWC-resolusjon fra 2016, introdusert av regjeringen i Chile, for å samle vitenskapelig informasjon om hvaler og delfiners økologiske roller.


Workshopdiskusjonene fokuserte på en rekke primære økosystemfunksjoner hos hvaler: næringstransport både i vannsøylen og mellom fôring og yngleområdet, innvirkningen av hvalfall (når hval dør og synker til havbunnen) på biologisk mangfold og karbonbinding, og hvalrollenes som rovdyr og byttedyr. En rekke ekspertpresentasjoner ga bevis på hvalsjøets mangesidige og gunstige innvirkning på marine økosystemer, for eksempel deres bidrag til havproduktivitet gjennom ekskrementer (som kan påvirke fiskeutbyttet) og deres store kropper som fungerer som karbonvask (som kan bidra til å bekjempe klimaendringene).


"Det er viktig at kommisjonen omfavnet prinsippene i resolusjonen som vi foreslo i 2016 for beskyttelse av disse marine pattedyrene," sa Jose Fernandez, chilensk kommisjonær til IWC. "Det er en sterk anerkjennelse - av en permanent og visjonær karakter - om samfunnets behov og forpliktelse til å styrke et etisk imperativ. Dens virkninger vil føre til et instrument med enorm effektivitet for beskyttelse og bærekraftig bruk av marine ressurser og havøkosystemer, samt å takle de skadelige effektene av klimaendringene. ”


"Vitenskapelig bevis som demonstrerer hvalfuglens verdifulle rolle som økosystemingeniører, inkludert deres evne til å binde karbon og forbedre det biologiske mangfoldet, utvides hver dag," sa Dr. Joe Roman, en bevaringsbiolog ved Gund Institutt for Miljø ved Universitet av Vermont og hovedforfatter av en primærrapport utarbeidet for workshopen. "Det er viktig at IWC og dets medlemmer anser dette beviset som en del av deres pågående arbeid for å administrere og gjenopprette hvalbestander."


Verkstedet fremhevet hvordan kommersiell hvalfangst har bidratt til slakting av nesten 3 millioner hvaler bare på 1900-tallet, noe som betydelig reduserer dyrenes evne til å dempe klimaendringene. Siden noen hvalbestander har kommet seg etter flere tiår med beskyttelse, har de gjenopptatt sin rolle i å binde karbon. Denne gunstige rollen hindres imidlertid fortsatt av andre trusler mot hvaler, særlig bifangst i fiskeredskaper.


"Kommersiell hvalfangst forårsaket ikke bare utryddelsen eller nesten utryddelse av flere hvalbestander, men det førte også til et katastrofalt tap av fordelene ved deres økosystem," sa Sue Fisher, havdyrkonsulent for Dyrevelferdsinstitutt. "Vi må lære av fortidens feil og, for hvalens og havets helse, avslutte kommersiell hvalfangst en gang for alle."


"Når verden sliter med de alvorlige konsekvensene av klimaendringene, er det viktig at alle løsninger - store og små - vurderes å dempe disse truslene," sa Steven Lutz, senior programansvarlig og blykarbonleder i GRID-Arendal, en forent Nations miljøprogram partner med base i Norge. "Å beskytte hvaler er avgjørende for å fremme oceanisk blått karbon som en naturbasert løsning på vårt skiftende klima, og det er på tide at regjeringene i verden anerkjenner denne viktige verdien på FNs klimakonferanse i november."


"Dekimeringen av hvalbestandene de siste 200 årene har slått det marine økosystemet ut av balanse," sa Astrid Fuchs, policy manager ved Whale and Dolphin Conservation. “Vi vet nå at ved å hjelpe hval- og delfinpopulasjoner å komme seg, kan de bidra til å helbrede havet som en del av en naturbasert løsning på klima og økologiske kriser. For at dette skal skje, må IWC og dets medlemsland raskt styrke beskyttelsen for hvaler, redusere risikoen fra bifangst, hvalfangst, forurensning og angrep fra skip, og skape trygge steder for dem å leve og avle. "


“I løpet av de siste fem tiårene (dvs. innenfor en forventet levealder for en hvalart) har mennesker kommet til å lære om deres intelligens, sosiale kompleksitet og hvalkultur. Nå avslører vitenskapen mer og mer om deres viktige rolle for et sunt hav og naturbasert løsning på klimaendringer, ”sa Fabienne McLellan, meddirektør for internasjonale relasjoner i OceanCare med fokus på å avslutte direkte jakt. “Mens hval ble symbolet for miljøbevegelsen på 1970-tallet, bør de virkelig behandles som DET symbolet for havet vårt som vårt livsstøttende system. Vi må beskytte dem med all vår innsats, ettersom vårt liv er avhengig av dem. "

Release date: 07 Jul 2021

Partners

GRID-Arendal's activities are nearly always a cooperative undertaking made possible through collaboration with partners and donors.

Related activities

View all activities

Related news

View all stories

Related Media

View all media