Websites

FN-Byen (Norwegian)

FN-by satsningen bygger på ideer for å gi det moderne Arendal en økt internasjonal profil. Arendal har lange tradisjoner som et senter for internasjonal virksomhet. Fra byen i seilskutetiden var en av de viktigste havnene i Norden, har internasjonal virksomhet preget byen, bl.a. gjennom skipsfart, skipsforsikring og finansvirksomhet.
Visit website at www.fnbyen.no