arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Leverandør av tjenester innen regnskap og økonomistyring

Oppdragsbeskrivelse:


Om Stiftelsen GRID-Arendal:

Stiftelsen GRID-Arendal (www.grida.no) ble etablert i 1989 av Klima- og Miljødepartementet,

og jobber i hovedsak med å støtte opp om FNs Miljøprogram i utviklingsland, men vi har også

en rekke andre oppdrag for andre donorer. Vi er 32 ansatte, har en solid egenkapital, og

omsatte for MNOK 52.9 i 2016. Vi er også majoritetseier i Teaterplassen AS (GRID gården), men

regnskap og økonomi for dette selskapet inngår ikke i oppdraget nedenfor.


Regnskapsførsel og økonomistyring i dag:

I dag har vi outsourcet regnskapsførsel og bruker Xledger regnskapssystem (regnskap, lønn og

reise) samt en egenutviklet prosjektkatalog for planlegging, prosjektstyring, oversikt over

finansiering og en rekke andre administrative oppgaver. Vi har egen økonomisjef og prosjektcontroller.


Oppdragsbeskrivelse:

Regnskap, økonomistyring, prosjektstyring og en rekke administrative funksjoner ønskes utført

på en best mulig måte hvor interne prosesser er godt organisert for å unngå manuelle

operasjoner, og at våre hovedsystemer er godt integrert via gode API-er.


I første omgang ønsker vi ikke å bytte økonomisystem fra Xledger, men det er en fordel om vår

leverandør har kompetanse innen andre skybaserte ERP-systemer. Vår leverandør må derfor ha

høy bruker- og systemkompetanse fra Xledger.


Vår leverandør må ha god helhetlig forståelse for våre kjerneprosesser, ha kunnskap om de

beste arbeidsmetoder, helst erfaring med vår type organisasjon (stiftelse, ikke ordinær

forretningsmodell), god kompetanse på prosjektorganisasjoner og kjennskap til rapportering. Vi

ønsker en leverandør som har kort vei til oss slik at vi kan møtes regelmessig. Det er derfor en

forutsetning at leverandøren har kontoradresse med kort avstand til Arendal.


Vi setter et høyt krav til kunnskapsnivå hos leverandøren slik at den kan tilby andre

verdiskapende tjenester etter hvert som prosessene blir mer og mer automatisert.

Vi ønsker en leverandør hvor vi ikke er helt avhengige av personene som har vårt oppdrag, har

en selvstendig og proaktiv arbeidsform og svært gode engelskkunnskaper.


Vi er tilnærmet papirløse i dag, men har fortsatt enkelte prosesser som ikke er digitalisert. Her

vil vi legge vekt på løsningsforslag fra våre tilbydere.


Vurdering av tilbudene:

Tilbudet vurderes etter følgende vekting: God totalløsning 70%, timepris 30%.


Tilbud:

Tilbud med skissering av løsningsforslag, pris og 2 relevante referansekunder sendes innen 18.

oktober 2017 til:

Eivind Halaas (økonomisjef)

eivind.halaas@grida.no

Tlf. 90 61 05 67

Duration: Permanent

Position type: Permanent

Read More

Contact Points

Meet our staff