arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Vacancy: HR- og administrasjonskonsulent ved GRID-Arendal

Har du lyst til å bli en del av teamet ved GRID-Arendal og jobbe for en bærekraftig verden? Vi søker vår nye «HR Administration officer», og ser etter deg som er samfunnsengasjert og miljøbevisst. GRID-Arendal (www.grida.no) er en liten, fleksibel organisasjon med høyt kvalifisert personale som spesialiserer seg på komplekse miljøspørsmål. Som medarbeider ved GRID-Arendal jobber du i et internasjonalt miljø med engelsk som arbeidsspråk. Du vil jobbe sammen med dyktige fagfolk og engasjerte kolleger som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe mot felles mål.


Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Utføre løpende personaladministrative oppgaver
 • Bistå med å utvikle, vedlikeholde og oppdatere interne rutiner og retningslinjer, inkludert personal- og HMS manual
 • Være en rådgiver for ledere/prosjektledere i arbeidsmiljøspørsmål
 • Bistå i rekrutteringsprosesser av ansatte, praktikanter og konsulenter, inkludert administrasjon av søkelister samt å utarbeide stillingsannonser
 • Bistå med å utarbeide og følge opp konsulentkontrakter samt konkurransegrunnlag for anskaffelsesprosesser
 • Utarbeide grunnlag for lønnsutbetalinger og sørge for vedlikehold av personaldata
 • Administrative oppgaver i forbindelse med sykefravær og refusjonskrav til NAV
 • Sørge for gode roll-in og roll-out prosesser ved ansettelser og oppsigelser
 • Bidra med administrativ støtte til prosjektledere og ansatte, også i forbindelse med organisering av workshops, møter og sosiale arrangementer
 • Ansvarlig for årlige Miljøfyrtårnrapporteringer-/resertifiseringer, og rapportering til Klimapartnere
 • Jobbe med å forbedre rutiner innen systematisk HMS-arbeid, med spesielt fokus på vårt interne miljøarbeid "Green GRID"
 • HR- og administrasjonsoppgavene ved GRID-Arendal er under kontinuerlig utvikling, og oppgavene kan endre seg over tid


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Vi ser etter deg som har minimum bachelor i HR, organisasjon, administrasjon eller tilsvarende
 • Du har gjerne 2-3 års relevant erfaring innen HR- og personaladministrasjon
 • Du har gode kunnskaper om relevant lov- og avtaleverk
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, strukturert, effektivt og målretta
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Du har god brukerkompetanse i digitale verktøy og MS Office-pakken,
 • Du har gode samarbeidsevner, og evne til å etablere tillitt på alle nivå i organisasjonen
 • Du er nysgjerrig og har et ønske om å utvikle deg innen HR-faget


Vi kan tilby

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø, og med et godt arbeidsmiljø
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Vi følger statens lønnssystem som baserer seg på utdanning og ansiennitet
 • Lyse moderne kontorlokaler sentralt i Arendal


Hvordan søke?


Vennligst send søknad og CV til: hr@grida.no, innen 7. April 2019 og merk emnet med «HR Administration officer».


Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å ta kontakt med:

Luana Karvel, Head of Human Resources and Office Administration, epost: Luana.Karvel@grida.no tlf: 91735690.

Position type: Permanent

Read More

Contact Points

Meet our staff