arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Kveldsmat - samtaler om bærekraft

Kveldsmat er en samtaleserie som løfter frem mennesker som jobber med bærekraft. Vi setter av en time til å høre på noen som har spesielt god greie på et aktuelt tema, i dialog med noen som er god til å spørre. 


Samtalene blir tilgjengelig som video og podcast. Kveldsmat er et samarbeid mellom GRID Arendal, FN-byen, Innoventi og Batfish.


Videos included in album

View all media

Related activities

View all activities