Photo Library >> Lakes

Tag: Lakes

 • Salt Lake, Tsimanampetsotsa National Park, Madagaskar
 • Lake Naivasha, Kenya
 • Lake Naivasha, Kenya
 • Lake Naivasha, Kenya
 • Hippopotamus (Hippopotamus amphibius), Lake Navasha, Kenya
 • Hippopotamus (Hippopotamus amphibius), Lake Navasha, Kenya
 • Hippopotamus (Hippopotamus amphibius), Lake Navasha, Kenya
 • Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Elementaita Lake, Kenya
 • Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Elementaita Lake, Kenya
 • Elementaita Lake, Kenya,
 • Tsimanampetsotsa National Park, salt lake, Salicornia vegetation,South-West Madagascar
 • Tsimanampetsotsa National Park, salt lake, Salicornia vegetation,South-West Madagascar
 • Tsimanampetsotsa National Park, salt lake, South-West Madagascar
 • Tsimanampetsotsa National Park, salt lake, South-West Madagascar
 • Madagascar Plover (Charadrius thoracicus), Tsimanampetsotsa National Park, Madagascar
 • Tsimanampetsotsa National Park, salt lake, South-West Madagascar
 • Tsimanampetsotsa National Park, South-West Madagascar
 • Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus), Lake Nakuru National Park, Kenya
Previous | 1 2 3