News > Press releases > Universitetet i Arktis ...

Press releases

Universitetet i Arktis ledes fra Arendal

Lars Kullerud fra GRID-Arendal ansatt som ny direktør
Lars Kullerud fra GRID-Arendal
ansatt som ny direktør

Arendal, 7 mai 2002: Arendal blir sentrum for det Arktiske Universitetet ved ansettelsen av sin nye direktør, Lars Kullerud fra UNEP/ GRID-Arendal.
Ansettelsen understreker viktigheten av Arendal som en universitetsby i FN sammenheng og senter for spredning av informasjon om miljøet i Arktiske strøk.

34 utdanningsinstitusjoner i Arktis, inkludert Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø fra Norge, samarbeider om dette Universitetet "uten vegger", som har sterk støtte fra medlemslandene i Arktisk råd. Universitetet i Arktis er et nettverk hvor universiter og høyskoler i Arktis samarbeider om felles studietilbud og utvekslingsprogram for studenter og forskere.

Universitetet i Arktis ble offisielt åpnet i juni 2001 i Rovaniemi.


Direktør Lars Kullerud

Åpningen skjedde i forbindelse med feiringen av 10 års jubileet for Rovaniemi prosessen som er et miljøsamarbeid mellom alle 8 Arktiske land. Rovaniemi prosessen var grunnlaget for dannelsen av Arktisk Råd som er et "Nordisk Råd" for de 8 landene rundt nordpolen.

"Jeg har personlig arbeidet mye for å få inn den nordlige dimensjonen i finsk politikk og særlig i EUs politikk. Jeg føler sterkt at den nordlige dimensjonen skal omfatte hele det arktiske området. Universitetet i Arktis gir oss muligheten til å bygge opp kunnskap i de nordligste områdene av verden??Samarbeidet mellom Finland og GRID-Arendal ser ut som et perfekt partnerskap som klart uttrykker satsingen Arktisk Universitet har på bærekraftig utvikling." Dette skrev Finlands statsminister Paavo Lipponen i et brev til sjefens for FNs miljøprogram Klaus Tøpfer 30. april i år i anledning avtalen om ansettelse av Lars Kullerud som direktør i Arktisk Universitet.

GRID-Arendal er det arktiske nøkkelsenteret til FN's miljøprogram

"GRID-Arendal er det arktiske nøkkelsenteret til FN's miljøprogram og Arktisk Universitet vil bli en viktig partner for oss. Samarbeidet med Arktisk Universitet vil styrke vårt nettverk med det arktiske forskningsmiljøene", sa Svein Tveitdal, administrerende direktør ved GRID-Arendal i forbindelse med undertegning av avtalen med Lapland universitet i dag.

Sist uke sa professor Oran Young fra Dartmouth College i USA og styreformann i Universitetet i Arktis: "Utnevnelsen av Lars Kullerud som direktør for Universitetet i Arktis er en milepæl i Universitetets vekst. Jeg er særlig fornøyd med at vi lykkes i å arbeide fram en avtale med Kullerud hvor han kan ha sin base hos UNEP/ GRID-Arendal. Vi ser fram til et fruktbart samarbeide med kollegaer i Arendal og med FN systemet generelt."

Utnevnelsen av den nye direktøren Lars Kullerud ble gjort under en seremoni i Arendal der Juha Pöyhönen, vise-rektor ved Universitetet i Lappland og Svein Tveitdal, administrerende direktør ved UNEP/ GRID-Arendal underskrev samarbeidsavtalen.

Lars Kullerud vil administrere Universitetet fra UNEP/ GRID-Arendals kontorer på Longum Park i Arendal. Hovedsekretariatet til universitetet i Arktis ligger i Rovaniemi.


For mer informasjon:
Lars Kullerud, +47 37 03 57 08, kullerud@grida.no
Svein Tveitdal, 37 03 5730, GRID-Arendal, tveitdal@grida.no
Outi Snellman, UArctic Coordination office, Rovaniemi, Tel. +358-16-341 2738
Våre websider: http://www.uarctic.org

____________________________
Norske U-Arktis medlemmer er:

Universitetet i Tromsø, http://www.uit.no
Samisk høgskole, http://www.samiskhs.no
Barents Virtual University, http://www.barsek.no

 
Tuesday 07 May 2002
All (9)
2016 (9)