News > Press releases > Budskap fra FNs genera ...

Press releases

Budskap fra FNs generalsekretær Kofi Annan på Verdens miljødag den 5. juni 2001

June 5, 2001 - Vi skal alle dele jordens skjøre økosystemer og dyrebare ressurser, og hver og en av oss spiller en rolle for å bevare disse. Hvis vi skal fortsette å leve sammen på denne jord, må vi alle ta ansvar for den.

Verdens miljødag markeres i år av FN og World Resources Institute med lanseringen av The Millennium Ecosystem Assessment. Dette verdensomspennende vitenskapelige initiativ vil kartlegge vår planets helsetilstand og dermed fylle viktige hull i vår kunnskap om hvordan vi kan bevare den.

Det vil bli vanskelig, men ikke umulig, å ta de rette valgene. Vi har allerede avansert teknologi for å unngå ødsling og ødeleggelse. Vi har ideer og ferdigheter som kan bringe våre økonomier til et mer bærekraftig nivå. Det er på tide å hente disse ideene og ferdighetene ut av bibliotekene og laboratoriene, for å sette dem ut i livet.

Halvparten av alle arbeidsplasser i verden er direkte avhengig av bærekraftige økosystemer. Og ingen er immune overfor konsekvensene av klimaendringer, ødeleggelsen av vårt biologiske mangfold eller andre trusler mot miljøet.

La oss derfor ved inngangen til et nytt århundre bestemme oss for å innføre en livsstil som jorden kan tåle. La oss være gode forvaltere av den jorden vi har arvet av våre foreldre. Og la oss bevare den for våre barn, og for deres barn igjen.

Tuesday 29 May 2001
All (9)
2016 (9)