News > Press releases > Hederlig omtale til Mi ...

Press releases

Hederlig omtale til Miljøstatus i Norge

05 Apr 2001 - Miljøstatus i Norge ble som den eneste offentlige nettjenesten nominert til "Årets nettside 2000". Norsk kommunikasjonsforening ga Miljøstatus hederlig omtale for god kommunikasjon og tjenesteyting overfor sine målgrupper.

SFT og de andre miljødirektoratene som står bak Miljøstatus, nådde ikke helt til topps, men oppnådde hederlig omtale. I nominasjonsprosessen ble det lagt stor vekt på å utnytte internettmediets muligheter for toveis kommunikasjon. Juryen vurderer kvaliteten på årets kandidater som gjennomgående høy.


Årets webside
Kandidat: http://www.miljo.no/miljostatus

Innhold
Dette er en tjeneste det er lett å like. Tjenesten har et bredt tilbud innenfor sitt fagområde, med oppdatert, relevant og valid informasjon. Den har også klart å sikre et visst autorativt preg i grenseflaten mellom eieretatene.
Tjenesten har bra egenpresentasjon, og det er lett å finne fram til relevante adresser og kontaktinformasjon. Juryen gir også pluss for bruk av kontekstuell lenking, noe som øker nytteverdien for brukeren.

Tilrettelegging og interaktivitet
Tjenesten har bra søkefunksjonalitet, med flere søkealternativer. Dette er med på å sikre gode muligheter for gjenfinning på nettstedet. Det er muligheter for respons til webredaksjonen på overordnet nivå, men noe mangelfullt på temanivå.
Nettstedet er bygget rundt et rådatagrunnlag som presenteres gjennom ulike predefinerte "kall" mot basen. Dette sikrer naturlig nok en god integrasjon mot systemene under, men juryen hadde ønsket at muligheten for individuelt tilpassede kall ble utnyttet i større grad. F.eks. ønsker vi oss muligheten til å sette opp egne statistikker ved å krysskjøre ulike datagrunnlag. Vi hadde også ønsket en kartfunksjonalitet med mulighet for å selektere/filtrere bort informasjonslag. Dette kunne vært et veldig nyttig hjelpemiddel i rapporter, utredninger, presentasjoner, osv.
Vi vil også framheve tjenesten utfra fundamentet den er bygget på , nemlig et samarbeid mellom ulike offentlige etater. Slikt samarbeid krever ofte en stor innsats - Miljøstatus er et godt eksempel på samarbeid som fungerer.
Det ble i evalueringsperioden foretatt en online brukerundersøkelse på nettstedet. Dette vitner om en interesse for brukerne oppfatning og behov, og vi gir derfor pluss for dette.

Design og navigasjon
Tjenesten har et lett og luftig design, og vi gir pluss for veiviser/sitemap
Den underliggende hovedstrukturen i tjenesten flere gir flere mulige veier inn i datagrunnlaget, tematisk, geografisk i tillegg til nyheter og egen inngang for lærere. Kanskje hadde det også vært en ide å tilrettelegge en egen inngang for barn og unge med spesielt tilrettelagt informasjon og funksjonalitet?
Sidene er imidlertid noe tunge å laste.

Samlet vurdering
Miljøstatus er en god tjeneste, der vi ikke finner mye å trekke for. Med noe mer interaktivitet og funksjonalitet for individuell tilrettelegging, ville denne tjenesten knivet helt i toppen

Thursday 05 Apr 2001
All (9)
2016 (9)