News > Press releases > Kongen og Dronningen o ...

Press releases

Kongen og Dronningen orienteres om den globale miljøtilstanden

13 June, 2000 - Kongen og Dronningen vil i forbindelse med sitt besøk i Arendal 19. juni bli orientert om den globale miljøtilstanden. Miljøinformasjonssenteret GRID-Arendal inngår i FNs miljøprogram UNEP, og direktør Svein Tveitdal vil presentere UNEP's siste store miljørapport GEO 2000 oppdatert med siste data fra FNs miljøprogram .

 Rapporten gir et grundig bilde av miljøsituasjonen i verden. Rapportens hovedkonklusjon er at det stadig står dårligere til med miljøet, til tross for en stadig større vilje til å gjøre noe med miljøproblemene. Økonomisk vekst og befolkningsøkning spiser opp gevinstene av bedre ressursforvaltning og teknologi.

Fattigdom blant en stor del av jordens beboere, kombinert med et grådig overforbruk blant et rikt mindretall, er to hovedårsaker til utarmingen av miljøet. Tiden er ifølge rapporten i ferd med å renne ut for en rasjonell og planlagt overgang til en bærekraftig framtid. Miljøproblemene er fortsatt håndterbare, men det trenges betydelig mer innsats og handlingsevne enn det som vises i dag.

 Selv om hovedkonklusjonen i rapporten viser at det stadig står dårligere til samlet sett, finnes det enkelte lyspunkt. Blant annet har en rekke internasjonale miljøavtaler gitt positive resultater. Eksempler på dette er reduksjon av sur nedbør i Europa og betydelig redukasjon av globale utslipp av ozon-nedbrytende stoffer.

For et år siden fikk kronprins Håkon et tilsvarende presentasjon under sin rundreise i USA på det amerikanske GRID-senteret som ligger i Sioux Falls.

GEO-2000 rapportene finnes på følgende web-adresse: http://www.grida.no/geo2000/index.htm.

Her er også et norsk sammendrag og en nylig lansert versjon innrettet mot barn og ungdom.

Download the powerpoint presentation

 Web site presentation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
For mer informasjon:
Svein Tveitdal: 90 58 90 32

Tuesday 13 Jun 2000
All (9)
2016 (9)