News > Press releases > Prøv Miljøstatus i Norge

Press releases

Prøv Miljøstatus i Norge

31 March 2000 - Reduseres klimautslippene i Norge med gasskraftverk? Hvor ligger Norges siste villmarker? Hvorfor er noen isbjørner tvekjønna? Hvilke bygninger er fredet i din hjemkommune? Fakta om dette og en rekke andre miljøtema finner du på Miljøstatus i Norge (http://www.miljo.no/miljostatus), miljøforvaltningens nye storsatsing på nettet.

Les mer: http://www.sft.no/1393.html

GRID-Arendal har deltatt i utviklingen av Miljøstatus i Norge, og har stor tro på at måten å presentere informasjon på, struktur og kobling til database vil kunne brukes som modell også i andre land.

Som en direkte virkning av at dette instrumentet for en effektiv nasjonal miljøstatusrapportering er på plass, utvikles det nå tilsvarende rapporter på fylkesnivå.
Det er meningen å bruke "CEROI"-konseptet i dette arbeidet.

CEROI-konseptet er spesialutviklet for å lage miljøstatusrapporter for byer på Internett. CEROI består av programvaren Publikit og en mal som gir strukturen i en miljøstatusrapport. Programvaren er utviklet av GRID-Arendal og Ugland Publikit i fellesskap. Med en viss tilpasning, kan dette programmet brukes på fylkesnivå, og i neste trinn på kommunenivå. Denne programvaren er nå kjøpt av SFT for å brukes av fylkene.

Friday 31 Mar 2000
All (1051)
2014 (3)
2013 (13)
2012 (7)
2011 (29)
2010 (34)
2009 (54)
2008 (48)
2007 (31)
2006 (31)
2005 (38)
2004 (44)
2003 (85)
2002 (104)
2001 (114)
2000 (71)
August (2)
July (1)
June (9)
May (7)
April (1)
March (14)
January (10)
1999 (143)
1998 (119)
1997 (76)
1996 (7)