News > Press releases > Prøv Miljøstatus i Norge

Press releases

Prøv Miljøstatus i Norge

31 March 2000 - Reduseres klimautslippene i Norge med gasskraftverk? Hvor ligger Norges siste villmarker? Hvorfor er noen isbjørner tvekjønna? Hvilke bygninger er fredet i din hjemkommune? Fakta om dette og en rekke andre miljøtema finner du på Miljøstatus i Norge (http://www.miljo.no/miljostatus), miljøforvaltningens nye storsatsing på nettet.

Les mer: http://www.sft.no/1393.html

GRID-Arendal har deltatt i utviklingen av Miljøstatus i Norge, og har stor tro på at måten å presentere informasjon på, struktur og kobling til database vil kunne brukes som modell også i andre land.

Som en direkte virkning av at dette instrumentet for en effektiv nasjonal miljøstatusrapportering er på plass, utvikles det nå tilsvarende rapporter på fylkesnivå.
Det er meningen å bruke "CEROI"-konseptet i dette arbeidet.

CEROI-konseptet er spesialutviklet for å lage miljøstatusrapporter for byer på Internett. CEROI består av programvaren Publikit og en mal som gir strukturen i en miljøstatusrapport. Programvaren er utviklet av GRID-Arendal og Ugland Publikit i fellesskap. Med en viss tilpasning, kan dette programmet brukes på fylkesnivå, og i neste trinn på kommunenivå. Denne programvaren er nå kjøpt av SFT for å brukes av fylkene.

Friday 31 Mar 2000
All (9)
2016 (9)