News > Press releases > Arendal har fått ...

Press releases

Arendal har fått sin første Fyrtårnsbedrift

Arendal, Januar 2000 ­ - Inger Nilsen ved I'en Frisør fikk utdelt prisen av Arendals ordfører 16 desember 1999 under en høytidelighet i GRID-Arendals lokaler.

fyrtarn.jpg - 22686 Bytes
Prisutdeling ved ordfører Ljøstad. Fra venstre: Inger Nilsen, I'en frisør, konsulent John Sigve Helleren, Stærk & co., næringssjef Trond Hansen, informasjonssjef Åke Bjørke, GRID-Arendal og ordfører Alf-Eivind Ljøstad, Arendal

Arendal, januar 2000 ­
Knutepunktet for Lokal Agenda 21 i Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangerte i samarbeid med GRID-Arendal et arbeidsmøte for effektivisering av rapportering om LA21-arbeidet 16 desember 1999.

Knutepunktet for LA21 i Arendal ønsker i samarbeid med GRID å utvikle et rapporteringsverktøy på internett som kan brukes som modell av LA21 i den enkelte kommune. Verktøyet inneholder struktur, indikatorsett og maler. Det er meningen å aktivisere skoler, organisasjoner og næringsliv i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om lokalmiljøet og de globale sammenhenger, og å ansvarliggjøre gjennom medvirkning og rapportering. Dette verktøyet, LAROI, vil være en videreutvikling av CEROI, programmet for miljøstatus-rapportering for byer over hele verden.

På programmet for møtet sto utdeling av den første fyrtårnprisen til en bedrift i Arendal kommune. Konsulentfirmaet Stærk & Co har veiledet bedriften I'en frisør gjennom bransjekravene. Sertifiserende myndighet i Aust-Agder er Kommunenes Sentralforbund ved prosjektleder for LA21 i Aust-Agder, Geir Henning Waagsnes.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et skreddersydd program for miljø- sertifisering av små og mellomstore bedrifter i Norge. Bedriftene skal spare miljøet, spare penger på drift og markedsføre sin miljøprofil. Logo_u_skrift.gif - 6853 Bytes

Miljøfyrtårn støttes av Miljøverndepartementet.

 

Bransjekrav til frisørsalong:
 • Bedriften skal ha en god internkontroll som fungerer i praksis.
 • De ansatte skal være informert og delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig.
 • Det skal være en miljøansvarlig ved bedriften.
 • Hvert år i januar - februar skrives en miljørapport med handlingsplan som deles ut til alle ansatte. Den skal sendes til den etaten i kommunen som steller med miljøsaker innen 1. mars hvert år. Fysiske miljøforhold/tiltak skal med, sammen med tradisjonelle HMS-oppgaver. I handlingsplanen nedfelles planlagte tiltak for inneværende år. (Det er laget en mal for hvordan rapporten skrives).
 • Bedriftsbygninger og utearealer skal ikke være skjemmende for sine omgivelser.
 • Grønne kontorvaner skal være innført. (Eksempler: bruk av papir med seriøs miljømerking, dobbeltsidig kopiering og bruk av e-mail)
 • Alle lovpålagte krav fra myndighetene ligger i bunnen av bransjekravene i Miljøfyrtårn.

ENERGI

 • Salongene skal jevnlig følge med på energiforbruket (en gang pr. måned).
 • Salongene skal redusere strømforbruket ved å slå av, eller dempe belysning etter stengetid.
 • Utenom åpningstid bør temperaturen senkes, enten ved sentralstyring av temperatur, eller ved installasjon av "intelligente" ovner.
 • Det må ikke brukes mer varmtvann ved hårvask enn nødvendig.
 • Salongene bør følge med om det lanseres sparedusj med høy nok kvalitet til å kunne erstatte dagens dusjhoder.

AVFALLSREDUKSJON

 • Salongene skal redusere bruken av engangsartikler til et minimum. Det gjelder blant annet frisørduker.
 • Det skal ikke benyttes engangskammer.
 • Farge- og blekemidler og sjampo må bestilles i store flasker/beholdere. Leverandører som foreløpig ikke selger "i stort", må oppfordres til det.
 • Leverandører må generelt oppfordres til å bruke minst mulig emballasje, mest mulig flergangsemballasje, eller i det minste bruke gjenvinnbar emballasje.

AVFALLSHÅNDTERING

 • Minst 60 prosent av avfallet skal gjenvinnes.
 • Etablerte gjenvinningsordninger må benyttes for å gjenvinne papp/papir, organisk avfall (blant annet hår), og etter hvert plast.
 • Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen ved å gjennomgå innholdet i avfallsbeholderne minst to ganger i året. De ansatte skal informeres om resultatet.
 • Det skal utarbeides en enkel avfallsinstruks som sier hva som kildesorteres og hvilken dunk det skal i.

UTSLIPP TIL VANN

 • For å redusere vannforurensningen fra salongene skal det blandes nøyaktige mengder blekemidler og fargeblandinger ved hver behandling.
 • Generelt bør det brukes produkter som gir små kjemikalie-utslipp til avløp.
 • Det må brukes vaskemidler til rengjøring av gulv og tekstiler som er merket med Svanen eller tilsvarende.

FYSISK ARBEIDSMILJØ

 • Frisørsalongen skal har tilfredsstillende ventilasjonsanlegg. Det må regelmessig vedlikeholdes og rengjøres.
 • Frisørsalongen skal vurdere å installere blandeskap og punktavsug ved klippestolene.
 • Det skal brukes kjemikalier som gir minst mulig ulempe for de ansatte. Dette må vektlegges sterkt ved innkjøp av produkter.
 • Frisørsalongen bør ha desinfeksjonsskap for kammer og børster.
 • De ansatte oppfordres til å bruke hansker for å unngå allergi/hud-problemer.
 • Stolene som kundene sitter på, må være regulerbare.
 • Frisørene bør kunne stå bak vaskestolene når kundenes hår skal vaskes og tørkes. Dette for å kunne variere arbeidsstilling.
 • Det må være regulerbare arbeidsstoler for frisørene.
 • Lyssettingen i salongen bør gjennomgås og optimaliseres.
 • Klippemaskiner og hårfønere med lavest mulig støy skal foretrekkes.
 • Frisørsalongen skal ha bedriftslegeordning og jevnlig kontakt med fysioterapeut. Alternativet til dette er å ha bedriftshelsetjeneste

Mer informasjon om Fyrtårnsbedrifter

Monday 17 Jan 2000
All (9)
2016 (9)