News > Press releases > Arendal har fått ...

Press releases

Arendal har fått sin første Fyrtårnsbedrift

Arendal, Januar 2000 ­ - Inger Nilsen ved I'en Frisør fikk utdelt prisen av Arendals ordfører 16 desember 1999 under en høytidelighet i GRID-Arendals lokaler.

fyrtarn.jpg - 22686 Bytes
Prisutdeling ved ordfører Ljøstad. Fra venstre: Inger Nilsen, I'en frisør, konsulent John Sigve Helleren, Stærk & co., næringssjef Trond Hansen, informasjonssjef Åke Bjørke, GRID-Arendal og ordfører Alf-Eivind Ljøstad, Arendal

Arendal, januar 2000 ­
Knutepunktet for Lokal Agenda 21 i Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangerte i samarbeid med GRID-Arendal et arbeidsmøte for effektivisering av rapportering om LA21-arbeidet 16 desember 1999.

Knutepunktet for LA21 i Arendal ønsker i samarbeid med GRID å utvikle et rapporteringsverktøy på internett som kan brukes som modell av LA21 i den enkelte kommune. Verktøyet inneholder struktur, indikatorsett og maler. Det er meningen å aktivisere skoler, organisasjoner og næringsliv i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om lokalmiljøet og de globale sammenhenger, og å ansvarliggjøre gjennom medvirkning og rapportering. Dette verktøyet, LAROI, vil være en videreutvikling av CEROI, programmet for miljøstatus-rapportering for byer over hele verden.

På programmet for møtet sto utdeling av den første fyrtårnprisen til en bedrift i Arendal kommune. Konsulentfirmaet Stærk & Co har veiledet bedriften I'en frisør gjennom bransjekravene. Sertifiserende myndighet i Aust-Agder er Kommunenes Sentralforbund ved prosjektleder for LA21 i Aust-Agder, Geir Henning Waagsnes.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et skreddersydd program for miljø- sertifisering av små og mellomstore bedrifter i Norge. Bedriftene skal spare miljøet, spare penger på drift og markedsføre sin miljøprofil. Logo_u_skrift.gif - 6853 Bytes

Miljøfyrtårn støttes av Miljøverndepartementet.

 

Bransjekrav til frisørsalong:
 • Bedriften skal ha en god internkontroll som fungerer i praksis.
 • De ansatte skal være informert og delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig.
 • Det skal være en miljøansvarlig ved bedriften.
 • Hvert år i januar - februar skrives en miljørapport med handlingsplan som deles ut til alle ansatte. Den skal sendes til den etaten i kommunen som steller med miljøsaker innen 1. mars hvert år. Fysiske miljøforhold/tiltak skal med, sammen med tradisjonelle HMS-oppgaver. I handlingsplanen nedfelles planlagte tiltak for inneværende år. (Det er laget en mal for hvordan rapporten skrives).
 • Bedriftsbygninger og utearealer skal ikke være skjemmende for sine omgivelser.
 • Grønne kontorvaner skal være innført. (Eksempler: bruk av papir med seriøs miljømerking, dobbeltsidig kopiering og bruk av e-mail)
 • Alle lovpålagte krav fra myndighetene ligger i bunnen av bransjekravene i Miljøfyrtårn.

ENERGI

 • Salongene skal jevnlig følge med på energiforbruket (en gang pr. måned).
 • Salongene skal redusere strømforbruket ved å slå av, eller dempe belysning etter stengetid.
 • Utenom åpningstid bør temperaturen senkes, enten ved sentralstyring av temperatur, eller ved installasjon av "intelligente" ovner.
 • Det må ikke brukes mer varmtvann ved hårvask enn nødvendig.
 • Salongene bør følge med om det lanseres sparedusj med høy nok kvalitet til å kunne erstatte dagens dusjhoder.

AVFALLSREDUKSJON

 • Salongene skal redusere bruken av engangsartikler til et minimum. Det gjelder blant annet frisørduker.
 • Det skal ikke benyttes engangskammer.
 • Farge- og blekemidler og sjampo må bestilles i store flasker/beholdere. Leverandører som foreløpig ikke selger "i stort", må oppfordres til det.
 • Leverandører må generelt oppfordres til å bruke minst mulig emballasje, mest mulig flergangsemballasje, eller i det minste bruke gjenvinnbar emballasje.

AVFALLSHÅNDTERING

 • Minst 60 prosent av avfallet skal gjenvinnes.
 • Etablerte gjenvinningsordninger må benyttes for å gjenvinne papp/papir, organisk avfall (blant annet hår), og etter hvert plast.
 • Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen ved å gjennomgå innholdet i avfallsbeholderne minst to ganger i året. De ansatte skal informeres om resultatet.
 • Det skal utarbeides en enkel avfallsinstruks som sier hva som kildesorteres og hvilken dunk det skal i.

UTSLIPP TIL VANN

 • For å redusere vannforurensningen fra salongene skal det blandes nøyaktige mengder blekemidler og fargeblandinger ved hver behandling.
 • Generelt bør det brukes produkter som gir små kjemikalie-utslipp til avløp.
 • Det må brukes vaskemidler til rengjøring av gulv og tekstiler som er merket med Svanen eller tilsvarende.

FYSISK ARBEIDSMILJØ

 • Frisørsalongen skal har tilfredsstillende ventilasjonsanlegg. Det må regelmessig vedlikeholdes og rengjøres.
 • Frisørsalongen skal vurdere å installere blandeskap og punktavsug ved klippestolene.
 • Det skal brukes kjemikalier som gir minst mulig ulempe for de ansatte. Dette må vektlegges sterkt ved innkjøp av produkter.
 • Frisørsalongen bør ha desinfeksjonsskap for kammer og børster.
 • De ansatte oppfordres til å bruke hansker for å unngå allergi/hud-problemer.
 • Stolene som kundene sitter på, må være regulerbare.
 • Frisørene bør kunne stå bak vaskestolene når kundenes hår skal vaskes og tørkes. Dette for å kunne variere arbeidsstilling.
 • Det må være regulerbare arbeidsstoler for frisørene.
 • Lyssettingen i salongen bør gjennomgås og optimaliseres.
 • Klippemaskiner og hårfønere med lavest mulig støy skal foretrekkes.
 • Frisørsalongen skal ha bedriftslegeordning og jevnlig kontakt med fysioterapeut. Alternativet til dette er å ha bedriftshelsetjeneste

Mer informasjon om Fyrtårnsbedrifter

Monday 17 Jan 2000
All (1051)
2014 (3)
2013 (13)
2012 (7)
2011 (29)
2010 (34)
2009 (54)
2008 (48)
2007 (31)
2006 (31)
2005 (38)
2004 (44)
2003 (85)
2002 (104)
2001 (114)
2000 (71)
August (2)
July (1)
June (9)
May (7)
April (1)
March (14)
January (10)
1999 (143)
1998 (119)
1997 (76)
1996 (7)