News > Press releases > UNEP lanserer "Global ...

Press releases

UNEP lanserer "Global Environment Outlook" 2000 (GEO-2000)

Nairobi, 15 September 1999 - I dag lanserer FNs miljøprogram (UNEP) "Global Environment Outlook" 2000 (GEO-2000) - Rapporten om miljøkrisen vi står foran i det kommende årtusen. GEO-2000 er den faglig sett mest ansette miljøtilstandsrapport for verden som noen gang er laget.

Med bidrag fra FN-organisasjoner, 850 personer og 30 miljø-institutter, skisserer GEO-2000-rapporten utviklingen i håndteringen av dagens problemer og identifiserer alvorlige nye trusler. Den avslutter med å gi anbefalinger for øyeblikkelige og integrerte tiltak.

GEO-2000 analyserer både globale og regionale miljøproblem. Hovedkonklusjonen er "Fortsatt fattigdom for flertallet av Jordens beboere kombinert med et grådig overforbruk blant et rikt mindretall er to hovedårsaker til utarmingen av miljøet. Dagens kurs er ikke bærekraftig, og handlingsutsettelse er ikke lenger noe alternativ."

"Trass i gode resultater på flere fronter, er tiden i ferd med å renne ut for en rasjonell og godt planlagt overgang til et bærekraftig system," sier Klaus Töpfer, UNEP's direktør. På noen områder er det allerede for sent. På andre områder kompliserer nye problemer en allerede vanskelig situasjon "

"UNEP er glad for tendensen mot økende allmenn deltakelse i miljøsaker. Inntil for bare kort tid siden var det bare noen ganske få som brydde seg om eller til og med visste noe om miljøproblemene som vår planet står overfor. I dag tvinger folkebevegelser i mange land myndighetene til å endre kurs", sier Töpfer.

I følge GEO-2000-rapporten, har verden allerede en rekke miljøkriser. Verdens vannsirkulasjon ser ikke ut til å kunne klare etterspørselen i de kommende tiår, utarming av jordsmonn har gjort flere tegn på produktivitetsøkning i jordbruket til skamme, luftforurensning er nådd et kritisk nivå i mange av storbyene, og menneskeskapt klimaendring ser nå ut til å være uunngåelig.

Tropiske skoger og havfiske er blitt overutnyttet, mens mange plante- og dyrearter og enorme strekninger med korallrev er gått tapt eller i ferd med å gå tapt for alltid, takket være for utilstrekkelige tiltak for vern av miljøet.

I en undersøkelse utført av Vitenskapskomiteen for miljøproblem for GEO-2000, har vitenskapsmenn i 50 land identifisert vannmangel og klimaendringer som de to problemene som vekker mest bekymring for det neste årtusen. Forørkning og avskoging på nasjonalt og regionalt nivå nevnes også av mange.

Mens de fleste av de nevnte miljøproblemene er velkjente, peker GEO-2000 også på nye trusler som:

  • Nitrogenets skadevirkninger på økosystemene
  • Økende omfang på naturkatastrofer
  • Invaderende arter som resultat av globalisering
  • Økende press på miljøet p.g.a. urbanisering
  • Kvalitetssenkning i miljøforvaltningen i noen land
  • Nye kriger med konsekvenser både på miljøet i krigssonen og i nabostatene.
  • Flyktninger medfører økt slitasje og press på miljøet

I kjernen av GEO-2000's anbefalinger er forsterkning av Agenda 21's oppfordring til integrerte tiltak. "Miljøspørsmål blir i stor grad utelatt fra hovedstrømmen i hverdagsbevisstheten til enkeltmenneskene, og betraktes som en tilsetning til livets vev", hevder GEO-2000.

Institusjoner som finansdepartement, sentralbanker, planleggingsdepartement og handelsorganisasjoner overser ofte spørsmål om bærekraftighet til fordel for kortsiktige økonomiske alternativ. "Den beste sjansen nå er å integrere miljøtenkning inn i hovedstrømmen av saksbehandling og vedtak som har å gjøre med jordbruk, handel, investeringer, forskning og utvikling, infrastruktur og finans," sier GEO-2000.

Nasjonale regjeringer, internasjonale organisasjoner, privat sektor, frivillige organisasjoner og vanlige innbyggere har alle en rolle å spille når det gjelder å sette miljø på toppen av den politiske dagsorden, sier GEO-2000. "Miljøutdanning, bør i likhet med matematikk være en del av standard-pensum " sier GEO-2000, og legger til at vi må oppmuntre media til å vie like mye oppmerksomhet til miljøspørsmål som de gir til kriminalitet, politikk, sport og økonomi."

GEO-2000 ble redigert av Robin Clarke og publiseres av "Earthscan Publications" på UNEPs vegne. Rapporten koster NOK 240.

"Vår nåværende kurs er ikke bærekraftig. Handlingsutsettelse er ikke lenger noe alternativ."

GRID-Arendal legger GEO-2000-rapporten ut på Internett. En kortversjon på norsk vil også være tilgjengelig.
URL: http://www.grida.no/geo2000/index.htm

Norsk versjon (Forkortet)

For ytterligere informasjon, kontakt:

Marion Cheatle,
Officer-in-Charge,
State of the Environment Assessment Unit,
Division of Environmental Information, Assessment & Early Warning (DEIA&EW).
UNEP, P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya.
Tel.: (254-2) 623520; Fax: (254-2) 623944;
or
Tore J. Brevik, UNEP Spokesman and Director of Information, Communications and Public Information (CPI),
P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya.
Tel.: (254-2) 623292; Fax: (254-2) 623297;
or Daniel van R. Claasen, Officer-in-Charge, UNEP-DEIA&EW,
P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya.
Tel.: (254-2) 621234; Fax: (254-2) 623943/44;
Email: geo@unep.org

I Norge:
GRID-Arendal
Åke Bjørke
Informasjonssjef
Tel.: 37 03 57 11
Epost: bjoerke@grida.no

 

Wednesday 15 Sep 1999
All (9)
2016 (9)