News > Press releases > GRID-Arendal 10 å ...

Press releases

GRID-Arendal 10 år i år

14 Jul 1999 -  Gro Harlem Brundtland til Arendal 23. august for å delta i feiringen av miljøsenteret GRID-Arendal som er en del av FNs miljøprogram UNEP feirer i år sitt ti-års jubileum. Dette vil bli markert med et heldags-seminar om helse og miljø 23. august i Arendal.

Generalsekretær i WHO, Gro Harlem Brundtland, kommer til GRID-Arendal for å delta i feiringen og holde et innlegg på seminaret. Direktør i FNs miljøprogram, Klaus Töpfer (tidligere tysk miljøvernminister) kommer også.

GRID-Arendal inviterer norsk og internasjonal presse til Arendal 23. august for å delta på seminaret.

Av hensyn til plassen må vi be om at de som ønsker å delta på hele seminaret sier fra til oss om det innen fredag 13. august. Påmelding skjer til Lars Haltbrekken (mail: haltbrekken@grida.no.) Det vil for øvrig bli holdt en pressekonferanse hvor både Brundtland og Töpfer er tilstede i løpet av dagen.

Om GRID-Arendal

GRID-Arendal ble for ti år siden åpnet av daværende statsminister Gro Harlem Brundtland. I løpet av de ti årene miljøsenteret har eksistert har det utviklet seg til å bli et av de viktigste internasjonale informasjonskildene om miljø i Europa. Senterets hjemmesider har årlig 4 millioner besøk. Her finnes store mengder miljøinformasjon.

Tidlig på nitti-tallet tok GRID-Arendal initiativ til å få laget miljøstatusrapporter for ulike land. Den første miljøstatusrapporten ble laget for Norge i 1992. Siden da har GRID-Arendal bistått 28 land i å lage miljøstatusrapporter. I 1997 åpnet GRID-Arendal og kinesiske miljømyndigheter miljøstatus Kina på Internett.

Tidligere i år fikk GRID-Arendal den internasjonalt anerkjente miljøprisen Princes´ Award for sitt arbeid med miljøstatusrapporter på Internett. Det er den danske og den spanske prinsen som har opprettet prisen og i år ble den delt ut av EUs miljøkomisjonær Ritt Bjergaard.

GRID-Arendal arbeider nå med lignende miljøstatusrapporter for 25 byer i 20 land. Blant de byene som deltar kan vi nevne: Johannesburg i Sør Afrika, Adelaide i Australia, Cajakarea i Peru, Bangkok i Thailand, samt 2 norske byer, Arendal og Kristiansand.

GRID-Arendal sitter også i en arbeidsgruppe nedsatt av UNEP som skal kartlegge miljøkonsekvensene av krigen på Balkan. I tillegg har GRID-Arendal fått ansvaret for å drive UNEP-nett.

For mer informasjon:
Direktør Svein Tveitdal:
mobil: 90 58 90 32, kontor: 37 03 56 50, privat: 37 03 88 70
Lars Haltbrekken: 22 37 62 92, lars.haltbrekken@grida.no

Wednesday 14 Jul 1999
All (9)
2016 (9)