News > Press releases > Miljønytt lanser ...

Press releases

Miljønytt lansert av Torbjørn Berntsen i Oslo 8 June

Oslo 8 June, 1999 - Tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen, fung. direktør Harald Holt i GRID-Arendal og konsernsjef Osmund Ueland i NSB vil under Miljødagene i Oslo tirsdag 8. juni foreta den offisielle åpningen av landets første miljønyhetssider på Internett. Åpningen vil foregå i Oslo rådhus kl. 12.

"Miljønytt" er en ny og gratis Internett-tjeneste for alle som er opptatt av nyheter om natur og miljø. Gjennom "Miljønytt" får brukerne en oversikt over dagens miljønyheter i Norge. Sidene oppdateres alle hverdager klokken 10.00.

Hver morgen leses over 25 norske aviser på Internett og det legges ut pekere til artikler som berører natur, miljø og ressursser. I tillegg kommer pressemeldinger og nyheter fra forskningsinstitusjoner, norsk miljøforvaltning og norske miljøorganisasjoner. Pekerne blir senere satt inn i et nyhetsarkiv. Nyhetsarkivet er gruppert etter tema med hovedsaker. Her blir sakene lagt inn kronologisk. Dette arkivet vil være et viktig verktøy når man er på jakt etter informasjon om bestemte miljøsaker. Arkivet inneholder saker fra og med 1. mars 1999.

Miljønytt er en "torgplass" for forskere, journalister, miljøforvaltere, miljøvernere og alle andre som er interesserte i miljø. Meningen er at de lett skal få tilgang til hverandres nyheter og kunne benytte disse i sitt arbeid.

Skoleverket vil også ha nytte av å bruke "Miljønytt på Internett" i undervisningen, bl.a. ved lett tilgang til ulik vinkling eller framstilling av samme tema fra ulike kilder.

Hvem er ansvarlig?
GRID-Arendal har redaksjonelt ansvar for "Miljønytt på Internett". GRID-Arendal sorterer under FNs miljøprogram, UNEP. Med egenprodusert miljøinformasjon, kart- og grafikk- database, og de fleste norske miljøorganisasjoner i et Internetthotell i tillegg, er GRID-Arendal en av de største aktørene på miljøinformasjon i Europa.

Den daglige oppdateringen foretas av en redaksjon bestående av fire miljøjournalister: Audun Garberg, Lars Haltbrekken, Morten Harper og Nils Hermann Ranum. Ansvarlig redaktør er informasjonssjef Åke Bjørke, informasjonsavdelingen, GRID-Arendal.

Hvorfor Miljønytt på Internett?
Flere og flere aviser legger ut sine nyheter på Internett. Nettet blir en stadig viktigere kilde til nyheter og bakgrunnsinformasjon. Mange av de norske avisene er svært gode på miljønyheter. Hver dag dukker det opp nyheter som miljøvernere, miljøforvaltningen, journalister, forskere og andre miljø- interesserte har nytte av.

"Miljønytt" på Internett støttes økonomisk av NSB.

http://www.grida.no/miljonytt/


Bilder fra åpningen

Tuesday 08 Jun 1999
All (9)
2016 (9)