News > Press releases > GRID-Arendal director ...

Press releases

GRID-Arendal director gets director job in UNEP

Svein Tveitdal, managing director of GRID-Arendal, has been appointed to the position of Director of the Division of Environmental Conventions (DEC) and the Division of Environmental Policy Implementation (DEPI) in UNEP effective from June 1st 2003.

 Nordmann utnevnt til toppstilling i FN

Svein Tveitdal (56), administrerende direktør ved GRID-Arendal, ble mandag oppnevnt som direktør i FN's miljøprogram UNEP. (se vedlegg)

Tveitdal vil lede arbeidet med de internasjonale miljøavtalene innen UNEP, samt  programmene for miljøutdanning og miljølovgivning , samt polarsaker  ved hovedkontoret.

Tveitdal vil også ha ansvar for UNEP's enhet i Geneve som arbeider med miljøkonsekvensene av konflikter. Denne enheten har utarbeidet rapporter etter
krigene på Balkan og i Afghanistan og har nå innledet studier av miljøkonsekvensene av krigen i Irak, se pressemelding fra UNEP. I første omgnag vil studien se på de mest presserende miljøutfordringene for de som bor i krigs områdene.
http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=298&ArticleID=3918

UNEP's kontor i Haag som arbeider med landbaserte forurensinger av miljøet i havet, UNEP's kontor i Cape Town som følger opp verdenskommisjonen for dammer og UNEP's biodiversitetssenter "World Conservation and Management Centre"  i Cambridge vil også inngå i Tveitdals ansvarsområde.

Tveitdal vil inngå i topplederteamet til Generaldirektør Klaus Töpfer som leder av to av syv divisjoner ved hovedkontoret i Nairobi.
 
Tveitdal har fått permisjon fra arbeidet som direktør ved UNEP's  miljøinformasjonssenter GRID i Arendal og starter sitt arbeid ved  hovedkontoret i Nairobi 1 juni.

For mer informasjon
Svein Tveitdal: +47 37 03 57 30 eller mobil: +47 90 58 90 32

Friday 28 Mar 2003
All (9)
2016 (9)