News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Isbreer i sørlige Sør-Amerika og Alaska smelter raskere enn breer i Europa, sier ny UNEP rapport
Cancún/Nairobi/Arendal, 7. desember 2010 – Isbreer i Patagonia, som dekker deler av Argentina og Chile, etterfulgt av breer i Alaska og dets fjellkjeder langs kysten, har blitt redusert raskere og over lengre tid enn breer i andre deler av verden.
Tirsdag 07 des 2010
Ny rapport presenterer grafisk framstilling av klimaendringer for Latin-Amerika og Karibia
Cancún (Mexico) og Arendal (Norge), 6. desember 2010 - Utfordringene som klimaendringer utgjør for Latin-Amerika og Karibia har blitt presentert i grafisk detalj i en ny publikasjon av FNs miljøprogram (UNEP). Ved hjelp av diagrammer, grafer og kart viser Vital Climate Change Graphics for Latin America and the Caribbean de viktigste tegnene på klimaendringer i regionen, deres fysiske virkninger (for eksempel miljøskader og en økning i sykdommer), og beregner dagens nivåer av klimagassutslipp og muligheter for å redusere disse.
Mandag 06 des 2010
UNEP-rapport maner til globalt samarbeid for å bevare det biologiske mangfoldet i Arktis
Nagoya og Arendal, 27. oktober 2010 - Arktis opplever noen av de raskeste miljøendringene på planeten. Mens dette gir enorme utfordringer for bevaring av biologisk mangfold, gir det også muligheter for å styrke samarbeidet mellom nasjoner og reformere miljøpolitikken for å møte utfordringene i det 21. århundre, ifølge en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP).
Torsdag 28 okt 2010
Ny UNEP- rapport — Dead Planet: Living Planet — argumenterer økonomisk for reparasjon av skadet og degradert natur
3. juni 2010 — Gjenoppretting av tapte og ødelagte økosystemer, fra skog og ferskvann til mangrover og våtmark — kan utløse flere millioner dollar i avkastning, generere arbeidsplasser og bekjempe fattigdom, ifølge en ny rapport utarbeidet av FNs miljøprogram (UNEP).
Torsdag 03 jun 2010
Fremtiden for gorillaer i Afrika er usikker
Doha, 24. mars 2010 – Gorillaer kan i stor grad ha forsvunnet fra store deler av Kongo-bassenget ved midten av 2020-tallet, med mindre det gripes inn raskt for å sikre leveområder og motarbeide krypskyting, sier FN og Interpol – verdens største internasjonale politiorganisasjon.
Onsdag 24 mar 2010
På tide å lege den globale flodbølgen av sykt vann
22. mars 2010, Nairobi og Rio de Janeiro – Å omforme avløpsvann fra å være en stor helse- og miljøfare til å bli en ren, trygg og økonomisk attraktiv ressurs fremstår som en hovedutfordring i det 21. århundre.
Mandag 22 mar 2010
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
juni (1)
mars (2)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)