News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Utviklingsland møtte fristen for den siste omfordelingen av territorier siden kolonitida
13. mai 2009 var dato for en av de viktigste milepæler i å definere det nye politiske kartet for verdenshavene. Det var inntil i går at flesteparten av statene som har signert FNs Havrettskonvensjon hadde mulighet til å legge frem dokumentasjon om den ytre grensen for sin kontinentalsokkel, som er det ytterste området hvor kyststater har suverene rettigheter over havbunnen og dens verdier (for eksempel olje, gass og mineraler) samt miljøressurser (for eksempel unike økosystemer og biologisk mangfold).
Torsdag 14 mai 2009
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
juni (3)
mai (1)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)