Pressemeldinger (Norwegian)

Cape Town, Nairobi, Roma, Paris, Arendal – Et 'blått karbon'-fond som kunne investere i vedlikehold og rehabilitering av viktige marine økosystemer bør vurderes av regjeringer som er opptatt av å bekjempe klimaendringer.

Onsdag 14 okt 2009

Arendal, 8.juni 2009 - Fra og med 2009 er “Verdenshavenes Dag” offisielt erklært av FN den 8. juni hvert år.

Mandag 08 jun 2009

Arendal/ Mexico by/ Nairobi, 5. juni 2009 – Å øke investeringene i vern, rehabilitering og forvaltning av Jordas skoger, torvmyrer, jordsmonn og andre viktige økosystemer kan gi betydelige kutt i produksjonen av drivhusgasser og forhindre enda mer av disse gassene fra å slippe ut i atmosfæren, sier en ny rapport fra FNs Miljøprogram (UNEP).

Fredag 05 jun 2009

Arendal/Nairobi, mandag 1. juni 2009 – Mennesker over hele verden vil gå sammen for planeten 5. Juni, Verdens Miljødag 2009, med en sterk oppfordring til handling for miljøet bare seks måneder før FNs avgjørende klimaforhandlinger i København.

Mandag 01 jun 2009

13. mai 2009 var dato for en av de viktigste milepæler i å definere det nye politiske kartet for verdenshavene. Det var inntil i går at flesteparten av statene som har signert FNs Havrettskonvensjon hadde mulighet til å legge frem dokumentasjon om den ytre grensen for sin kontinentalsokkel, som er det ytterste området hvor kyststater har suverene rettigheter over havbunnen og dens verdier (for eksempel olje, gass og mineraler) samt miljøressurser (for eksempel unike økosystemer og biologisk mangfold).

Torsdag 14 mai 2009
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
juni (3)
mai (1)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)
RSS