News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Truslene mot miljøet kan håndteres av naturbaserte virksomheter for fattige på landsbygda
Flere naturbaserte virksomheter kan bety høyere inntekter for de av verdens fattige som bor på landsbygda. Metoden, som skisseres i Rapport om Verdens Ressurser 2008, kan også forbedre en fattig landsbygds motstandsdyktighet overfor farer som truer samfunn og miljø, som for eksempel klimaendringer.
Fredag 07 nov 2008
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
august (1)
juni (1)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)