Pressemeldinger (Norwegian)

Vi setter søkelys på et av de mest aktuelle spørsmålene i vår tid, et spørsmål som sjeldent tas opp til debatt i det offentlige rom. Hvor avhengig er hver enkelt av oss - og verden generelt - av oljen? Er uroen vi ser i verden i dag et resultat av "begynnelsen på slutten" av tilgjengelige oljereserver? Blir det bare verre i framtiden, eller finnes det løsninger?
Onsdag 14 feb 2007
2. Februar 2007 – Den første store globale rapporten relatert til klimaendringer på seks år konkluderer med at endringene vi ser i atmosfæren, havet, innlandsis og isbreer uten tvil skyldes at jorden er i ferd med å bli varmere.
Fredag 02 feb 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
januar (1)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)
RSS