News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

UNEP/GRID-Arendal følger Stoltenbergs oppfordring om CO2 kompensansjon ved flyreiser
I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser. Avtalen sørger for at GRID-Arendal kompenserer for sine CO2 utslipp ved flyreiser gjennom klimatiltak i Sentral-Asia, Kaukasus og Øst-Europa.
Tirsdag 16 okt 2007
De menneskeskapte klimaendringene er udiskutable, sier FN’s klimapanel
FN’s Klimapanel (IPCC) har i arbeidet med rapporten lagt avanserte klimamodeller til grunn for sine resul tater og dette sammen med enorm tilgang på data og forskning har ført til sikre resul tater og lite uenighet blandt forskerne om hvordan og hvorfor jorden varmes opp. Det er i år mye bredere enighet blandt forskerne enn det var da Klimapanelet la frem sin siste rapport i 2001 (90 % sannsynlig).
Tirsdag 16 okt 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
januar (1)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)