News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

FN-byen får egne nettsider
Fra og med i dag er FN-byens egne hjemmesider tilgjengelige på www.fnbyen.no Vi vet at det er stor interesse for aktiviteter og nyheter i tilknytning til FN-byen og er derfor glade for at vi nå har en kanal som oppdateres jevnlig og er lett tilgjengelig for alle.
Torsdag 01 nov 2007
UNEP/GRID-Arendal følger Stoltenbergs oppfordring om CO2 kompensansjon ved flyreiser
I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser. Avtalen sørger for at GRID-Arendal kompenserer for sine CO2 utslipp ved flyreiser gjennom klimatiltak i Sentral-Asia, Kaukasus og Øst-Europa.
Tirsdag 16 okt 2007
De menneskeskapte klimaendringene er udiskutable, sier FN’s klimapanel
FN’s Klimapanel (IPCC) har i arbeidet med rapporten lagt avanserte klimamodeller til grunn for sine resul tater og dette sammen med enorm tilgang på data og forskning har ført til sikre resul tater og lite uenighet blandt forskerne om hvordan og hvorfor jorden varmes opp. Det er i år mye bredere enighet blandt forskerne enn det var da Klimapanelet la frem sin siste rapport i 2001 (90 % sannsynlig).
Tirsdag 16 okt 2007
DOKUMENTARKINO - Crude Impact vises i Arendal Tirsdag 20. Februar
Vi setter søkelys på et av de mest aktuelle spørsmålene i vår tid, et spørsmål som sjeldent tas opp til debatt i det offentlige rom. Hvor avhengig er hver enkelt av oss - og verden generelt - av oljen? Er uroen vi ser i verden i dag et resultat av "begynnelsen på slutten" av tilgjengelige oljereserver? Blir det bare verre i framtiden, eller finnes det løsninger?
Onsdag 14 feb 2007
De menneskeskapte klimaendringene er udiskutable, sier FN’s klimapanel
2. Februar 2007 – Den første store globale rapporten relatert til klimaendringer på seks år konkluderer med at endringene vi ser i atmosfæren, havet, innlandsis og isbreer uten tvil skyldes at jorden er i ferd med å bli varmere.
Fredag 02 feb 2007
UNEP/GRID-Arendal følger Stoltenbergs oppfordring om CO2 kompensansjon ved flyreiser
I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser.
Torsdag 04 jan 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
januar (1)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)