News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

SÅRBARE KORALLREVS EVNE TIL GJENOPPBYGGING OG OVERLEVELSE TRUET AV MARIN FORURENSNING
GRID-Arendal har sammen med ledende norske forskningsinstitusjoner ledet arbeidet med å lage UNEP rapporten ’ Our Precious Coasts: Marine Pollution, Climate Change and Resilience of Coastal Ecosystems’ som ble lansert på en FN konferanse i Bejing denne uken. Rapportens hovedfunn er at korallrevs evne til å overleve i en verden preget av global oppvarming vil avhenge sterkt av hva slags forurensning de blir utsatt for i tillegg til klimaendringer.
Fredag 20 okt 2006
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
juli (1)
juni (2)
mai (2)
mars (1)
2005 (10)
2004 (1)