News > Pressemeldinger ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Kyoto protokollen trår i kraft – men utslippene øker
I dag trår Kyoto-protokollen i kraft og blir bindende for de landene som har ratifisert den, deriblant Norge. Avtalen har som mål å redusere utslippene av klimagasser fra de rike land med litt over 5 % fra 1990 - 2010.
Onsdag 16 feb 2005
Naturkatastrofer forfølger de fattige!
Tsunamien: Den 26. desember 2004 fant det sted en forskyvning på mer enn 20 meter av de tektoniske platene utenfor Sumatra. Dette frigjorde en kraft tilsvarende 30.000 atombomber.
Tirsdag 08 feb 2005
World Conference on Disaster Reduction (WCDR) 18-22 Januar 2005, Kobe, Japan
Stor FN konferanse om katastrofereduksjon
Tirsdag 01 feb 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)