Pressemeldinger (Norwegian)

Storstilte transportprosjekter for å frakte vann til storbyer og jordbruksområder, skaper miljøproblemer og opprettholder overforbruk.
Mandag 07 mar 2005
FN’s miljøprogram lanserer ny rapport om tsunamiens innvirkning på miljøet!
Torsdag 03 mar 2005
I dag trår Kyoto-protokollen i kraft og blir bindende for de landene som har ratifisert den, deriblant Norge. Avtalen har som mål å redusere utslippene av klimagasser fra de rike land med litt over 5 % fra 1990 - 2010.
Onsdag 16 feb 2005
Tsunamien: Den 26. desember 2004 fant det sted en forskyvning på mer enn 20 meter av de tektoniske platene utenfor Sumatra. Dette frigjorde en kraft tilsvarende 30.000 atombomber.
Tirsdag 08 feb 2005
Stor FN konferanse om katastrofereduksjon
Tirsdag 01 feb 2005
2005 UN’s year for Sports and physical education. Focus on the sports’ social responsibility issues and the fight against corruption
Tirsdag 21 des 2004
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)
RSS