News > Pressemeldinger (Norwe ... > De menneskeskapte klim ...

Pressemeldinger (Norwegian)

De menneskeskapte klimaendringene er udiskutable, sier FN’s klimapanel

FN’s Klimapanel (IPCC) har i arbeidet med rapporten lagt avanserte klimamodeller til grunn for sine resul tater og dette sammen med enorm tilgang på data og forskning har ført til sikre resul tater og lite uenighet blandt forskerne om hvordan og hvorfor jorden varmes opp. Det er i år mye bredere enighet blandt forskerne enn det var da Klimapanelet la frem sin siste rapport i 2001 (90 % sannsynlig).

Related resources from GRID-Arendal

 

Dagens rapport er den første av 4 som lanseres av Klimapanelet i år. Rapporten legges frem etter mange års jobbing og tilgang til den mest oppdaterte litteraturen i verden på dette området. Rapporten beskriver en aksellererende endring mot en varmere jord som vil preges av mer ekstreme temperaturer som inkluderer hetebølger, nye vindmønstre, tørke i noen deler av verden og våtere vær i andre deler av verden. Nedsmelting av isbreer og arktisk is og havnivåstigning. For første gang slår også rapporten fast at isen i Antarktis og på Grønland sakte men sikkert mister sin masse og bidrar til denne havnivåstigningen.

“Denne rapporten representerer den mest fullstendige oversikten over dagens klimaforskning og er tydeligere i sitt budskap enn noe annen raport har vært. Det er lite uenighet og usikkerhet å finne ,” sier Michel Jarraud, generalsekretær for World Meteorological Organization (WMO). “Teknologisk fremgang i forhold til å observere og måle vær og klima har spilt en stor rolle i forhold til en forbedret klimaforskning.”

“Mens konklusjonene er urovekkende og skremmende er beslutningstakere nå utrustet med de siste fakta og bedre i stand til å forholde seg til disse realitetene. Det hersker fremdeles usikkerhet omking hvor mye havet vil stige fremover på grunn av issmelting, men rapporten gjør det klart av havnivået ubønnhørlig vil stige i århundrene framover“, sier han

“I vår hverdag reagerer og handler vi raskere på farer som er mindre truende enn hva et endret klima vil si for våre barn og barnebarn,” sier Achim Steiner direktøren for FN’s miljøprogram som sammen med WMO etablerte IPCC i 1988.

“Virkningene av global oppvarming i de kommende tiår vil ha enorme konsekvenser for industri, økonomi, vanntilgang, landbruk, biologisk mangfold og geopolitikk. Det er tid for handling og denne rapporten bør hjelpe beslutningstakere å få på plass effektive lover og avtaler for å takle utslippene av drivhusgasser”, sier Steiner.

”Vår sivilisasjon aldri har stått overfor en større trussel enn klimaendringene denne rapporten gir klare og sikre advarsler om”, sier spesialrådgiver Svein Tveitdal ved GRID-Arendal.

”Beslutningstakere på alle nivåer har ingen tid å miste med å starte betydelige utslippsreduksjoner sammen med å forberede seg på betydelige tilpasninger til et endret klima i framtiden” sier Tveitdal.

Her er noen av konklusjonene i rapporten:

  • Gjennomsnittstemperaturen vil sansynligvis øke med 3 grader C i dette århundret. Større temperaturøkninger kan ikke utelukkes. Økningen i Arktis kan bli det dobbelte av dette.
  • Den globale gjennomsnittstemperaturen steg med 0,74 grader C i perioden 1906 – 2005. 11 av de siste 12 årene er blandt de 12 varmeste siden målingene begynte i 1850.
  • Havet forventes å stige (termisk utvidelse og issmelting) mellom 28 og 58 cm i dette århundret. Men større verdier opp til en meter kan ikke utelukkes pga issmelting. Sist gang polområdene var vesentlig varmere over en lengre periode (125 000 år siden) steg havet 4-6 meter pga issmelting
  • Nordpolen vil være isfri om sommeren i løpet av dette århundret. Utbredelsen av Arktis sjøis er allerede redusert med 2.7 % per tiår siden 1978 – sommerminimum med 7,4%
  • Område med permafrost om vinteren er redusert med 7 % - isdekke på elver og sjøer i nordområdene er i dag 12 dager kortere enn for 150 år siden
  • Nedbør vil øke mot polområdene og reduseres i sub-tropiske områder
  • Trenden med høyere maksimumstemperaturer og hetebølger vil øke (Sahel, middelhavet, sørlige Afrika og deler av sørlige Asia har allerede blitt tørrere).

Rapporten kan lastes ned fra http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf

For mer informasjon: www.ipcc.ch , www.wmo.int eller www.unep.org , eller kontakt:

UNEP/ GRID-Arendal – Svein Tveitdal tlf: 90 58 90 32 eller Karen Landmark tlf: 92065339

UNEP – Michael Williams at +41-79-409-1528 or michael.williams@unep.ch; Robert Bisset at +33-6-2272-5842 or robert.bisset@unep.org; or Nick Nuttall, UNEP Spokesperson, at + 254-2-623084 or nick.nuttall@unep.org.

WMO – Mark Oliver, Press Officer, at +41-22-730-8417 or moliver@wmo.int; or Carine Richard Van-Maele, Chief of Communications and Public Affairs, at +41 22 730-8315 or cvanmaele@wmo.int.

Tirsdag 16 okt 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
januar (1)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)