News > Pressemeldinger (Norwe ... > Hopp i vannet for å re ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Hopp i vannet for å redde havene

Arendal, 8.juni 2009 - Fra og med 2009 er “Verdenshavenes Dag” offisielt erklært av FN den 8. juni hvert år.

GRID-Arendal vil feire denne begivenheten og markere symbolsk de mange måtene havet bidrar til samfunnet vårt ved å hoppe i vannet like utenfor FN-huset ved Rådhusbryggen klokka 12.00 mandag, 8. juni.

GRID-Arendal ønsker å utfordre politikere, bedrifter og individer til enten å delta, eller å komme i båt for å støtte oss.

Vi ser dette som en anledning til å peke på de betydelige utfordringene vi står overfor når det gjelder å opprettholde havets kapasitet til å regulere det globale klima, levere viktige økosystemtjenester og bidra til bærekraftige levebrød og trygg rekreasjon.

Menneskelige aktiviteter gjør voldsomme innhugg i verdens havområder. Sårbare marine økosystemer, som for eksempel koraller, og viktige fiskerier blir skadet av overutnyttelse, ulovlig, ikke rapportert og uregulert fiske, destruktiv fiskeripraksis, fremmede arter og marin forurensning, spesielt fra kilder på land. Økte havtemperaturer, stigende havnivå og forsuring av havet på grunn av klimaendring er videre trusler mot livet i havet, kyst- og øysamfunn og nasjonal økonomi.
Havene blir også påvirket av kriminell aktivitet. Piratvirksomhet og væpnede ran mot skip er en trussel mot sjømenns liv og dessuten mot sikkerheten i internasjonal sjøfart, som transporterer 90 prosent av verdens varer. Narkotikasmugling og trafficking (menneskesmugling) på havet er andre eksempler på hvordan kriminell aktivitet truer liv, fred og sikkerhet på verdenshavene.

Selv om mange mennesker hittil ikke har vært klar over sammenhengen mellom et sunt hav, et sunt klima og fremtiden vår, begynner dette nå å endre seg i positiv retning. Flere og flere stiller krav til sine myndigheter om å gjøre noe med klimakrisen. Enten vi bor på kysten eller langt inne i landet er fremtiden vår knyttet til havets helse; et hav som vi alle deler, og vi må svare for hvilken arv vi etterlater fremtidige generasjoner. Vil favorittstrendene våre forsvinne under stigende havnivå? Vil de fargerike og mangfoldige korallrevene forsvinne, og med dem potensialet for å utvikle nye medisiner og utnytte verdifulle proteinkilder? Eller vil vi arbeide sammen, og gjøre alt vi kan for å ta vare på dem slik at fremtidige generasjoner også kan ha gleden av et sunt, levende hav?

Lenker:
http://www.un.org/depts/los/reference_files/worldoceansday.htm
http://theoceanproject.org/wod/

Pressekontakt: Janet Fernandez Skaalvik, Head of Communications, Tlf. 414-99-472.

Mandag 08 jun 2009
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
juni (3)
mai (1)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)