News > Pressemeldinger (Norwe ... > Utviklingsland møtte f ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Utviklingsland møtte fristen for den siste omfordelingen av territorier siden kolonitida

13. mai 2009 var dato for en av de viktigste milepæler i å definere det nye politiske kartet for verdenshavene. Det var inntil i går at flesteparten av statene som har signert FNs Havrettskonvensjon hadde mulighet til å legge frem dokumentasjon om den ytre grensen for sin kontinentalsokkel, som er det ytterste området hvor kyststater har suverene rettigheter over havbunnen og dens verdier (for eksempel olje, gass og mineraler) samt miljøressurser (for eksempel unike økosystemer og biologisk mangfold).

Av totalt 43 stater som klarte å legge frem dokumentasjon i tide er 31 utviklingsland, og 18 av dem fikk assistanse fra UNEPs kontinentalsokkelprogram, som ledes av den norske stiftelsen GRID-Arendal. Assistansen gjaldt først og fremst det intrikate tekniske arbeidet som må gjøres for å bestemme kontinentalsokkelens ytre grense, slik det fremgår av Artikkel 76 i Havrettskonvensjonen. Dokumentasjonen vil bli vurdert av FNs kommisjon for kontinentalsokkelens yttergrense slik at grensen kan fastsettes endelig.

I tillegg har 37 land, derav 27 utviklingsland, lagt frem foreløpig informasjon om denne grensen, slik at de kan få tildelt mer tid til å fullføre den fullstendige dokumentasjonen. Deres endelige analyse av kontinentalsokkelens ytre grense, når denne har blitt evaluert av Kontinentalsokkelkommisjonen, vil sikre statenes rettigheter og forpliktelser til store områder av havbunnen. Flesteparten av disse statene har også fått assistanse fra UNEPs kontinentalsokkelprogram, som hovedsakelig er finansiert av Utenriksdepartementet.

Denne vellykkede internasjonale maraton-innsatsen for å vinne kampen mot klokken som tikket mot 13. mai 2009 styrker Havrettskonvensjonens prinsipper. Konvensjonen, som også er kalt ”Havenes grunnlov”, utgjør det rettslige rammeverket for å opprettholde fred og sikkerhet til havs, sikre optimal utnyttelse og rettferdig fordeling av havets levende og ikke-levende ressurser, og verne det marine miljøet mot menneskeskapt press.

Les relatert informasjon: http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRE54B2YX20090512

For mer informasjon:

Morten Sørensen, Head, Marine Programme, GRID-Arendal, Tel: +47 91 12 47 00, E-mail: morten.sorensen@grida.no

Janet Fernandez Skaalvik, Head off Communications, GRID-Arendal,      Tel: +47 41 49 94 72, , E-mail: janet@grida.no , Skype: janet.skaalvik

Torsdag 14 mai 2009
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
juni (3)
mai (1)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)