News > Pressemeldinger (Norwe ... > World Conference on Di ...

Pressemeldinger (Norwegian)

World Conference on Disaster Reduction (WCDR) 18-22 Januar 2005, Kobe, Japan

Stor FN konferanse om katastrofereduksjon

Tirsdag 18. januar åpner den andre FN konferansen om katastrofereduksjon i Kobe, Japan. Konferansen sammenfaller med ti års dagen for det store Hanshin-Awaiji jordskjelvet som tok mer enn 6000 liv og såret flere enn 40.ooo.

- Den siste tiden har vist oss at naturkatastrofer kan ramme mennesker i enorme omfang. Konsekvensene er ofte større og mer dyptgripende enn konsekvensene av menneskeskapt terror, vold og krigshandlinger, sier Steinar Sørensen, direkør i GRID-Arendal. - Kunnskap om slike katastrofer kan hindre unødig frykt og gi muligheter til å forutsi, varsle og begrense skadevirkninger når slike voldsomme hendelser i naturen faktisk skjer.

- Å få til et velfungerende tidlig varslingssytem for tsunamier må være et av de viktiste resultatene fra konferansen i Kobe, sier Sørensen.

Behovet for et tidligvarslingssystem var også et av hovedbuskapene fra FN konferansen for små øystater på Mauritsius nylig. 130 nasjoner deltok og formulerte en en erkæring om viktigheten av et varslingssystem i det Indiske Hav.

Den første FN konferansen om katastrofer og katastrofereduksjon fant sted i 1994 i Yokohama. Denne konferansen resulterte i Yokohama strategien som skisserte en rekke mål for hvordan verden bedre kan forhindre og forsvare seg mot store naturkatastrofer. Konferansen i Kobe, Japan har som mål å legge nye planer for handling i årene 2005-2015 for å imøtekomme FNs milleniums mål.

Jan Egeland (Visegeneralsekretær FN) vil delta på konferansen.

GRID-Arendal har i forbindelse med konferansen gitt ut Environment Times 03, som spesielt ser på naturkatastrofer og naturfenomener. Avisen gir eksempler på hendelser, og peker på årsaker, forebygging og sårbarhet.

For mer informasjon:
Steinar Sørensen: 90826575
Otto Simonett (tilstede på konferansen for GRID-Arendal) +41764278768
Karen Landmark:  37035717

Environment Times 03:

UNEP’s pressemelding i forkant av Kobe konferansen:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=421&ArticleID=4701&l=en


 

Tirsdag 01 feb 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)