News > Pressemeldinger (Norwe ... > Naturkatastrofer forf& ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Naturkatastrofer forfølger de fattige!

Tsunamien: Den 26. desember 2004 fant det sted en forskyvning på mer enn 20 meter av de tektoniske platene utenfor Sumatra. Dette frigjorde en kraft tilsvarende 30.000 atombomber.

Tsunamien: Den 26. desember 2004 fant det sted en forskyvning på mer enn 20 meter av de tektoniske platene utenfor Sumatra. Dette frigjorde en kraft tilsvarende 30.000 atombomber.

Det store antall døde kan ikke tilskrives naturkreftene alene. Ofrene er flere der befolkningstettheten er høy og der bosettingen er konsentrert langs kysten. I Øst-Asia bor faktisk mer enn 70% av befolkningen i kystområdene, fordi havet gir dem tilgang på mat, arbeid og inntekt. En stor del av befolkningen er provisorisk og befolkningen er dermed spesielt utsatt, samtidig som overbeskatningen av naturressursene skaper ubalanse i miljøet, hevder Frederic Durand i siste utgave av den nordiske Le Mode Diplomatique.

Saken er rikt illustrert med grafikk og kart produsert av GRID-Arendal, og vil også komme på trykk i The Guardian Weekly, Il Manifesto, El-Press, Die Tageszeitung og Die Wochenzeitung.

Les artikkelen i februarutgaven av nordiske Le Monde Diplomatique!

Tirsdag 08 feb 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)