News > Pressemeldinger (Norwe ... > Kyoto protokollen tr&# ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Kyoto protokollen trår i kraft – men utslippene øker

I dag trår Kyoto-protokollen i kraft og blir bindende for de landene som har ratifisert den, deriblant Norge. Avtalen har som mål å redusere utslippene av klimagasser fra de rike land med litt over 5 % fra 1990 - 2010.

I dag trår Kyoto-protokollen i kraft og blir bindende for de landene som har ratifisert den, deriblant Norge. Avtalen har som mål å redusere utslippene av klimagasser fra de rike land med litt over 5 % fra 1990 - 2010.

- Dette er en historisk dag i arbeidet mot de globale klimaendringene, sier Steinar Sørensen, direktør ved GRID-Arendal, et miljøinformasjonskontor i Arendal som er endel av FNs miljøprogram UNEP. Bevisene for at menneskelig aktivitet er i ferd med å endre klimaet på jorda dramatisk blir stadig sterkere. Derfor er det viktig at vi nå har en avtale som binder de rike landene til å redusere sine utslipp og som utvikler et system for videre reduksjoner.


Klikk på bilde for større versjon (1200x800)
Høy oppløselig PDF

Samtidig med at avtalen trår i kraft, har GRID-Arendal samlet inn informasjon om utslipps-prognosene fra de ulike landene som har undertegnet Kyoto protokollen. I 2002 lå de rike landene svært godt an til å nå sine forpliktelser, takket være store reduksjoner i Øst- Europa og Russland. Offisielle prognoser fra de ulike landene viser imidlertid at denne gevinsten vil være spist opp innen 2010. Utslippsveksten kan bli på godt over 10% istedet for en reduksjon på litt over 5 %.

- Utslippsveksten viser et betydelig behov for en mer aktiv og strengere klimapolitikk i de ulike landene, sier Sørensen. - Her må myndigheter og næringsliv gå sammen for å få til kutt som virkelig monner.

I følge utslippsdataene måtte Norge i 2002 bare redusere sine utslipp med 5% for å nå forpliktelsene i Kyoto-protokollen. Utslippsveksten i Norge er imidlertid nå så stor at vi må redusere med mer enn 20 % i 2010 for å nå målet.


Klikk på bilde for større versjon (1200x800)
Høy oppløselig PDF

- Uten ytterligere tiltak for å få ned utslippene, vil Norge i 2010 tilhøre den gruppa av land som ligger lengst fra å nå sine Kyotomål, sier Sørensen. Norge vil dermed være et av de landene som blir mest avhengige av kvotekjøp i de fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen.

- Norge har svært gode muligheter til å foreta store utslippsreduksjoner, blant annet gjennom satsing på CO2-deponering. Her er det viktig at staten er en pådriver og ikke bare overlater ansvaret til oljeselskapene, sier Sørensen.

I følge tall fra det Internasjonale Energibyrået vil de globale CO2 utslippene øke med 60% fra 2002 – 2030. Utslippene skyldes økende forbrenning av kull, olje og gass kombinert med omfattende rasering av regnskog. Mye av utslippsveksten vil skje i de store utviklingslandene som Kina, Indonesia og India.

- I dag er det de rike landene som slipper ut mest klimagasser og som må bære ansvaret for de globale klimaendringene, sier Sørensen. Men en gang mellom 2020 og 2030 vil de totale utslippene fra utviklingslandene overstige utslippene fra i-landene. – Derfor er det viktig å få med de store utviklingslandene i arbeidet med å begrense utslippene, når man diskuterer hva som skal skje etter Kyoto protokollens utløp i 2012.

Artikler i andre aviser:
Aftenposten
TV2 Nettavisen
NRK
Dagbladet

For mer informasjon:
Steinar Sørensen: mobil: +47 908 26 575
Åke Bjørke: mobil: +47 920 47 626

Onsdag 16 feb 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)