News > Pressemeldinger (Norwe ... > Etter Tsunamien

Pressemeldinger (Norwegian)

Etter Tsunamien

FN’s miljøprogram lanserer ny rapport om tsunamiens innvirkning på miljøet!

Noen måneder etter at tsunamien rammet deler av Asia, rettes nå oppmerksomheten mot  effekten katastrofen hadde på miljøet.

28 desember i fjor opprettet FN’s miljøprogram Asian Tsunami Task Force for å observere og kartlegge tsunamiens innvirkning på miljøet. I nært samarbeid med andre FN organer, nasjonale myndigheter og internasjonale hjelpeorganisasjoner har FN’s miljøprogram bidratt med kartlegging, teknisk kompetanse og rådgivning.

Rapporten ”After the Tsunami – Rapid Environmental Assessment peker blant annet på hvilke miljøhensyn som krever umiddelbar handling, men også generelt på hvilke effekter tsunamien faktisk hadde og har på miljøet. For eksempel utheves det at bærekraftige økosystemer langs kysten beskyttet folk og bygningsmasse. Den viser også til at grunnvann og jord er forurenset i betydelige områder og at ettervirkningene av ødeleggelsene truer både folks  helse og sikkerhet. Videre viser den hvordan miljøinfrastruktur, bygninger og industriområder er ødelagt.

Bestill boken on-line fra Earthprint.com:
http://www.earthprint.com/go.htm?to=DEP0651GE 

Les mer på:
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=67&ArticleID=4728&l=en

For mer informasjon:

Steinar Sørensen
Managing Director
Steinar.sorensen@grida.no
37035730
 
Karen landmark
Information Coordinator
Karen.landmark@grida.no
37035717


 

Torsdag 03 mar 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)