News > Pressemeldinger (Norwe ... > Miljø og sikkerh ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Miljø og sikkerhet i Fergana dalen

Fergana dalen er igjen kommet i internasjonalt søkelys. De siste ukers uroligheter i Usbekistan undrestreker viktigheten av økt regionalt og grenseløst samarbeid. Sammenhengene mellom miljø og sikkerhet er i ferd med å bli enda viktigere.

Rollen miljøet spiller i å forårsake eller bidra til å løse konflikter blir i dag sett på som meget viktig. Miljøproblemer kan lett føre til ustabilitet og usikkerhet i en region, og misbruk og utarming av miljø og naturressurser kan lett trigge spenninger og vekke til live ellers undertrykte konflikter.  På samme tid, vil samarbeid om bedre miljøstyring kunne bygge broer mellom komplekse sosio-politiske områder, og bedre relasjoner mellom områder som deler felles naturressurser.

Environment and Security initiativet (ENVSEC) er et felles initiativ tatt av Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), FN’s Miljøprogram (UNEP), FN’s Utviklingsprogram (UNDP) og NATO. I disse dager lanserer initiativet en grundig rapport på situasjonen i Fergana dalen.

- Fergana dalen er en region hvor sammenhengene mellom miljø og sikkerhetspolitiske saker er veldig tydelige og byr på store utfordringer, sier Steinar Sørensen, direktør for UNEP/Grid-Arendal.

Dalen er det mest fruktbare og tettest befolkede område i hele sentral Asia, og viktig både sosial og politisk for millioner av mennesker. I dag deles dalen mellom Kirgisistan, Tajikistan and Usbekistan – som alle er tidligere Sovjet stater.

- Med denne raporten ønsker vi å sette søkelys på sammenhengene mellom miljøet og sikkerhetspolitiske spørsmål i Fergana dalen. Vi søker videre å bidra til å utvikle samarbeid og handlingsplaner for å imøtekomme problemene og utfodringene denne komplekse og dynamiske regionen står overfor, sier Sørensen

Rapporten er produsert etter ønske og med bidrag fra de involverte landene. Raporten viser hvordan et initiativ som ENVSEC kan bidra til å identifisere miljøutfordringer og regionale sikkerhetsspørsmål, men hvordan kommunikasjon mellom involverte parter kan styrkes. Vårt felles miljø kjenner ingen grenser og det stiller krav til våre måter å samarbeide på.

Last ned rapporten: www.grida.no

Mer informasjon:

Steinar Sørensen
Steinar.sorensen@grida.no


 

Mandag 06 jun 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)