News > Pressemeldinger (Norwe ... > Raport peker på ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Raport peker på naturressurser som en vei ut av fattigdom

I dag lanseres en rapport som utfordrer konvensjonelle innfallsvinkler i kampen mot fattigdom. Rapporten, World Resources 2005: The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty, understreker hvor viktig det er å se lengre enn konvensjonelle hjelpeprosjekter, gjeldsslette og handelsreformer. For å bekjempe global fattigdom må fokuset nå rettes mot naturressurser og forvaltning av disse.

LONDON and WASHINGTON, D.C., August 31, 2005

I dag lanseres en rapport som utfordrer konvensjonelle innfallsvinkler i kampen mot fattigdom. Rapporten, World Resources 2005: The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty, understreker hvor viktig det er å se lengre enn konvensjonelle hjelpeprosjekter, gjeldsslette og handelsreformer. For å bekjempe global fattigdom må fokuset nå rettes mot naturressurser og forvaltning av disse.

“I tradisjonelle holdninger til fattigdomsbekjempelse, blir miljøet i beste fall tatt med som en av mange faktorer,” sier Jonathan Lash, president, World Resources Institute (WRI). “Denne rapporten går i dypden på fattigdomsproblemene, hvor tre fjerdedeler av alle klodens fattige lever i ikke-urbane områder, men i områder hvor de er fundamentalt avhengige av miljøet. Naturressursene er altså absoultt essensielle hvis vi ønsker å nå målene om å bekjempe global fattigdom.”

Rapporten peker på at miljøorganisasjoner i liten grad har sett på utviklingsspørsmålene, og utviklingsorganisasjoner i liten grad har hatt søkelys på miljø. Modellen som blir presentert i rapporten viser hvordan naturressurser som jord, skog, vann og fiskeri, hvis tatt vare på lokalt, er den mest effektive måten å løfte folk ut av fattigdom.

Mange studier i World Resources 2005 viser nettopp dette, hvordan lokal styring og forvaltning av naturressurser kan være et mektig verktøy i kampen mot fattigdom.

”Det er mange gode eksempler på at forbedring av økosystemer også forbedrer folks levekår, men det er fremdeles en lang vei å gå,” sier Klaus Toepfer, executive director av FN’s Miljøprogram (UNEP).

Selv om globaliseringen har resultert i økt velstand for mange folk i urbame områder i utviklingsland, som som tilfellene er i deler av Kina og India, er situasjonen i ikke-urbane områder en annen. Bortimot halvparten av jordens befolkning lever på under 2 dollar dagen, og tre fjerdedeler av disse bor alstå ikke i byområder og hvis inntekt er helt avhengig av naturressurser.

“Vi må slutte å tenke på miljøet som et passivt element. Det er en helt fundamental del av lokal styring og forvaltning,” sier Ian Johnson, vise president for bærekraftig utvikling i Verdensbanken. “Desverre mangler ofte fattige lovfestede rettigheter til økosystemer og ekskluderes ofte fra politiske valg og styring. Uten å forandre styringsrett er det liten sjanse for å benytte det økonomiske potensialet som ligger i økosystemer for å redusere fattigdom.”

I dag rettes søkelyset mot global fattigdom fra mange kanter. På G8 toppmøtet i juli, fokuserte Tony Blair og andre verdensledere nesten utelukkende på global fattigdomsbekjempelse. Før dette ble Millennium Ecosystem Assessment sluppet. Rapporten pekte på hvordan mennesket har modifisert og degradert alle verdens økosystemer i løpet av de siste femti årene. Nå, om noen få uker, vil verdens ledere samle seg til FN toppmøtet i New York, hvor status for Tusenårsmålene blir hovedfokus.

World Resources 2005: The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty er den ellevte raporten om vårt globale miljø og styring publisert siden 1984. Denne raporten har sitt hovedfokus på fattigdomsproblematikken, og følger opp de to foregående reporter i samme serie, en om økosystemer og en om styring. Siden 1996, har denne serien blitt publisert av Verdensbanken, United Nations Development Programme (UNDP)United Nations Environment Programme (UNEP) og World Resources Institute (WRI).

Kopi av rapporten, en 28-siders Journalist Guide, grafikk og annet materiell kan lastes ned på http://newsroom.wri.org/media_previews.cfm

Additional resources:

World Resources Data Information
WR05 Case Studies Guide
WR05 Journalist Guide
WRR 2005 Contents
DC SPEAKER BIOGRAPHIES
LONDON SPEAKER BIOGRAPHIES

Contacts:

World Resources Institute
Nate Kommers, media officer, +1(202) 729-7736, nkommers@wri.org
Paul Mackie, senior media officer, +1(202) 729-7684, pmackie@wri.org

United Nations Development Programme
Heather Harkins, advisor, +1(202) 331-9130, heather.harkins@undp.org

The World Bank
Sergio Jellinek, communications advisor, +1(202) 458-2841, sjellinek@worldbank.org

United Nations Environment Programme
Nick Nuttall, spokesperson, Office of the Executive Director, +(41-79) 596 5737, Nick.Nuttall@unep.org

Torsdag 01 sep 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)