News > Pressemeldinger (Norwe ... > Ny utgave av Poverty a ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Ny utgave av Poverty and Environment Times fra UNEP/GRID-Arendal

GRID-Arendal lanserer en ny utgave av publikasjonen Poverty and Environment Times. Poverty and Environment Times retter søkelyset på miljø og fattigdom, og i denne utgaven på miljø og status for tusenårsmålene spesielt. Publikasjonen blir i disse dager lansert i New York i forbindelse med FN toppmøtet.

Beskyttelse av økosystemer – en nøkkel til utvikling?

GRID-Arendal lanserer en ny utgave av publikasjonen Poverty and Environment Times. Poverty and Environment Times retter søkelyset på miljø og fattigdom, og i denne utgaven på miljø og status for tusenårsmålene spesielt. Publikasjonen blir i disse dager lansert i New York i forbindelse med FN toppmøtet.

Miljøspørsmål/utfordringer er helt essensielle i arbeidet med å nå tusenårsmålene. FN’s Generalsekretær Kofi Annan uttalte nylig at miljøforandringer har forsterket naturkatastrofers destruktive potensiale og i noen tilfeller økt hyppigheten av slike katastrofer. Vitenskaplig data viser også en klar relasjon mellom klimaendringer, reduksjon i artsmangfold og svekkede økosystemer, og fattigdom, helse og tilgangen til rent vann.

Miljøet er altså, som UNEP’s Direktør Klaus Toepfer skriver, selve oksygenet som puster liv inn i alle de åtte målene. Det er den rød sløyfen som knyttes rundt våre felles ønsker om en sunnere, mer stabil og rettferdig verden.

Denne utgaven av Poverty and Environment Times presenterer en rekke artikler som belyser hvordan miljøspørsmål påvirker sjansen for å nå alle de åtte tusenårsmålene, fra fattigdomsbekjempelse til helse og utdanning. Avisen gir et bredt innblikk i debatten om miljøets rolle i fattigdomsbekjempelsen, og Avisen rommer stemmer fra nord og sør, fra profesjonelle journalister, fra universiteter, fra det sivile samfunn og fra internasjonale organisasjoner.

Avisen på nett: www.environmenttimes.net

Artikler og grafikk til fri benyttelse etter avtale.

Informasjon om toppmøtet på norsk:   http://www.runiceurope.org/norwegian/summit2005/index.html

For mer informasjon:

Karen Landmark

Media and Information Officer

karen.landmark@grida.no

+4737035717

Torsdag 15 sep 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)