News > Pressemeldinger (Norwe ... > SÅRBARE KORALLRE ...

Pressemeldinger (Norwegian)

SÅRBARE KORALLREVS EVNE TIL GJENOPPBYGGING OG OVERLEVELSE TRUET AV MARIN FORURENSNING

GRID-Arendal har sammen med ledende norske forskningsinstitusjoner ledet arbeidet med å lage UNEP rapporten ’ Our Precious Coasts: Marine Pollution, Climate Change and Resilience of Coastal Ecosystems’ som ble lansert på en FN konferanse i Bejing denne uken. Rapportens hovedfunn er at korallrevs evne til å overleve i en verden preget av global oppvarming vil avhenge sterkt av hva slags forurensning de blir utsatt for i tillegg til klimaendringer.

Forskere har studert korallrev som har blitt sterk bleket og ødelagt i slutten av 1990 årene på grunn av unormalt høye overflateteperaturer i havet. 

Rapporten viser klart at korallrev som ikke er utsatt for betydelig forurensning, gjennoppbygges raskere og bedre enn rev som utsettes for forurensning. Korallrevenes betydning viste seg tydelig etter Tsunamien i 2004.

 Excecutive Director i FNs miljøprogram (UNEP) Achim Steiner uttalte at ’ den globale ødeleggelsen av korallrev på slutten av 1990 tallet var en forsmak på hva som kommer til å bli implikasjonene av fortsatt økning av utslipp av drivhusgasser. Rapporten viser hvor viktig det er at korallrev ikke blir utsatt for tilleggspress som marin forurensning hvis de skal kunne klare å overleve med høyere temperaturer og klimaendringer globalt sett.’ 

’I tillegg til å bevare korallrev, er det selvsagt flere grunner til å kjempe mot økt marin forurensning. Havet er livsgrunnlaget for en stor del av jordens befolkning, og et økosystem i ubalanse vil ha en negativ effekt på helse, fiskerinæring, handel og turisme. Klimaendringer gjør at det i dag er helt nødvendig å forberede både økosystem og mennesker på endringene dette vil føre med seg’ sier Steiner. 

Christian Nellemann (GRID-Arendal) er en av forfatterene bak rapporten. Han uttaler at ’ mange døde korallrev vi undersøkte var dekket av rester av lokal forurensning som avrenning fra industri og landbruk. Dette viser seg å svekke evnen korallene viser til rekolonialisering og gjenoppbygging betydelig’ 

Rapporten ble laget for UNEP av GRID-Arendal’s Rapid Response Team, UNEP/WCMC, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Norge, NINA, myndighetene på Seychellene og med innspill fra flere av UNEP’s regionalkontorer.   

Rapporten

Fredag 20 okt 2006
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
juli (1)
juni (2)
mai (2)
mars (1)
2005 (10)
2004 (1)