News > Pressemeldinger (Norwe ... > UNEP/GRID-Arendal f� ...

Pressemeldinger (Norwegian)

UNEP/GRID-Arendal følger Stoltenbergs oppfordring om CO2 kompensansjon ved flyreiser

I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser.

I sin nyttårstale oppfordrer Statsminister Jens Stoltenberg alle bedrifter til å kompensere for sine flyreiser ved å kjøpe klimakvoter. Som første bedrift i Norge inngikk GRID-Arendal før jul en avtale med reisebyrået HRG Nordic og Naturvernforbundet om CO2 kompensasjon ved flyreiser. Avtalen sørger for at GRID-Arendal kompenserer for sine CO2 utslipp ved flyreiser gjennom klimatiltak i Sentral-Asia, Kaukasus og Øst-Europa.

UNEP/GRID Arendal er FNs miljøprogram sitt kontor i Norge. Visedirektør ved senteret og tidligere direktør ved UNEP’s hovedkontor i Nairobi Svein Tveitdal sier at FN ønsker det norske initiativet velkommen - På det siste klimamøtet i Nairobi i november etterlyste Kofi Annan internasjonalt lederskap for å møte klimatrusselen som nå er blitt den største trusselen mot vår sivilisasjon. Siden de internasjonale klimaforhandlingene står i stampe er det viktig at land går foran med frivillige tiltak for å redusere klimagassutslippene. Frivillig kompensering av klimagassutslipp fra internasjonal luftfart er særlig viktig da disse ikke engang tas med i de internasjonale forhandlingene. Det norske initiativet ønskes derfor velkommen av FN og vil bli lagt merke til internasjonalt, sier Svein Tveitdal.

Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel, og oppfordrer alle andre bedrifter til å gjøre det samme. Å redusere egne klimagassutslipp kombinert med kompensering for nødvendige utslipp av klimagasser ved kjøp av kvoter bør være en del av alle bedrifters samfunnsansvar, sier direktør Peter Prokosch, fra UNEP/GRID Arendal.

For mer informasjon:
Karen Landmark 92 06 53 39
karen.landmark@grida.no

Svein Tveitdal 90 58 90 32
svein.tveitdal@grida.no

Peter Prokosch 90 25 47 55
peter.prokosch@grida.no

Torsdag 04 jan 2007
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
januar (1)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)