News > Around The Web > Løftet plastikksøppel ...

Around The Web

The views expressed in this section do not necessarily reflect the views of GRID-Arendal.

Løftet plastikksøppel opp til debatt

Plast i havet fikk stor oppmerksomhet av både klima- og miljøministeren og de grønne vaktbikkjene på Stortinget.

Friday 19 Aug 2016